Què és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social?

Una mútua és una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb el sistema de la Seguretat Social. És important conéixer que això implica:

– Que els recursos econòmics que gestionen les mútues són fons públics de la Seguretat Social.

– Que els excedents de les mútues revertixen de nou al Fons de Reserva de la Seguretat Social i no constitueixen beneficis a repartir.

– Que és la Seguretat Social, per tant, la que ens diu a les mútues què és el que podem i el que no podem fer.

La missió principal que la Seguretat Social encarrega a les mútues és gestionar les prestacions sanitàries (assistència mèdica) i econòmiques (cobrament de la baixa laboral) en els casos d’accident de treball i malaltia professional.

Per això, la denominació oficial de les mútues és «mútua col·laboradora amb la Seguretat Social».