Responsabilitat social corporativa

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A UNIÓ DE MÚTUES

Per responsabilitat social, a Unió de Mútues entenem la cerca de la satisfacció de les expectatives legítimes de nostres grups d’interès i, al mateix temps, d’un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible per tal de satisfer les necessitats del present sense comprometre les necessitats futures. Tot això en un marc de confiança, transparència i diàleg amb les persones, i de bon govern i de millora contínua en la gestió.

La responsabilitat social corporativa a Unió de Mútues es fonamenta en la nostra missió i visió, i en els nostres valors; s’alinea amb els plans estratègics de l’organització i assumeix com a model de gestió el model d’excel·lència empresarial EFQM.

Per a l’aplicació correcta dels nostres valors tenim un Codi Ètic i de Bon Govern en què s’inclouen les principals normes d’actuació a seguir en les relacions amb els nostres grups d’interès, i un Comité d’Ètica, òrgan assessor encarregat de vetllar pel respecte dels valors i normes del nostre Codi Ètic i de Bon Govern.

 

Descarrega el Codi Ètic i de Bon Govern

 

 

El nostre compromís ètic es desplega transversalment i s’incorpora a les diverses actuacions institucionals a partir de la Política del sistema de gestió que, pel que fa a l’RSC, implica el respecte dels principis de l’ISO 26000:

a) Rendició de comptes.

b) Transparència.

c) Comportament ètic.

d) Respecte dels interessos de les parts interessades.

e) Respecte del principi de legalitat.

f) Respecte de la normativa internacional de comportament.

g) Respecte pels drets humans.

 

Mostra’n més…

 

Comunicació RSC

Igualtat

Medi ambient

Acció social