Autònoms · Quins són les meves prestacions?

Guia de cobertures i servicis per a autònoms

Calculeu la vostra quota d’autònom/a

Una vegada calculades les quotes, si es desitja ampliar les cobertures, deus:

01. Emplenar la documentació

Emplena el model TA 0521 d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, reflectint que has optat per Unió de Mútues, MCSS n.º 267.

Existeixen diferents versions del model TA 0521 en funció del tipus de treballador autònom que es tracti.

Pots descarregar aquest formulari:

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/46092.pdf

02. Tramitar la documentació

Presenta el formulari personalment en l’Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera o a través de la teva assessoria laboral.