Notícies

07/04/2017

Unió de Mútues i l’Associació d’Assessors Fiscals de la CV signen un conveni de col·laboració

Unió de Mútues i l’Associació Professional d’Assessors Fiscals de la Comunitat Valenciana han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’oferir un servei millor a les empreses associades i als autònoms adherits. Han subscrit el conveni el president de l’Associació d’Assessors Fiscals, Arturo Casinos, i el director financer d’Unió de Mútues, Jaime Querol.

Les dues organitzacions es comprometen a fer activitats conjuntes per mantenir informat el seu col·lectiu empresarial sobre les novetats laborals i preventives en matèria de regulació de Seguretat Social.

Unió de Mútues i l’Associació Professional d’Assessors Fiscals organitzaran conjuntament conferències, jornades i seminaris de caràcter formatiu i informatiu per facilitar la divulgació i el coneixement de la normativa en matèria laboral, la prevenció de riscos laborals i altres competències i funcions que constitueixen la comesa d’Unió de Mútues.

També, i d’acord amb el conveni signat, l’Associació i els seus membres podran associar-se a Unió de Mútues i rebre els serveis que presta la mútua a través de la seva xarxa de centres administratius i assistencials, propis i concertats, pel que fa a la cobertura sanitària en cas d’accident laboral o malaltia professional i altres prestacions econòmiques que gestiona la mútua.

Actualment, Unió de Mútues disposa de 31 centres propis distribuïts per deu CA, té associades 46.300 empreses i protegeix 291.000 treballadors. Centra la seva activitat principal a tenir cura de la salut i el benestar laboral dels treballadors i treballadores. Per fer això té una àmplia estructura sanitària molt avançada que dóna resposta a qualsevol patologia relacionada amb l’accident i la malaltia professional. Disposa d’una xarxa assistencial excel·lent i àmplia amb sistemes diagnòstics moderns i tecnologia sanitària d’avantguarda.