Ergonomia

Aquests manuals estan dirigits a la protecció ergonòmica dels usuaris de màquines i eines de cada sector i permeten avaluar i detectar factors de risc ergonòmic per als treballadors.

Els objectius que es pretenen assolir són:

  • Reduir els problemes ergonòmics associats a la utilització de màquines-eines en el sector.
  • Proporcionar assistència tècnica en l’àmbit de la prevenció de riscos de tipus ergonòmic associats a l’ús de màquines a tots els agents implicats en el sector.
  • Facilitar criteris objectius per a seleccionar i comprar màquines.
  • Integració per part de fabricants de maquinària i eines dels principis ergonòmics en el disseny i desenvolupament dels seus equips.
  • I promocionar entre les diverses entitats involucrades la prevenció de riscos laborals de tipus ergonòmic.

Ergomad

Ergometal

ErgoMater

Ergomaq

Ergofi

ErgoConstruc