Ofertes sanitàries

Bolsa trabajo sanitario CAT

METGE/SSA MADRID

Funcions:

Assistència sanitària de visites d’urgències i programades en consulta.
Realitzar el seguiment i evolució dels pacients mitjançant el registre de les actuacions en la Història Clínica fins a la seva alta o derivació al metge o metgessa especialista.
Determinar i valorar la contingència i la capacitat funcional de l’accidentat.
Gestionar l’absentisme: gestió integral dels expedients segons la contingència de CC/CP.
Proposar les incapacitats i altes.
Elaborar informes mèdics quan corresponguin.
Control de processos en els centres concertats.
Dur a terme tasques relacionades amb la gestió sanitària associades al lloc.

Localitat:

Madrid.

Horari:

13.15- 20.00 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte per una interinitat.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 246 medimadrid               Descàrrega l’oferta

METGE/SSA GENERAL XÁTIVA

Funcions:

Assistència sanitària de visites d’urgències i programades en consulta.
Realitzar el seguiment i evolució dels pacients mitjançant el registre de les actuacions en la Història Clínica fins a la seva alta o derivació al metge o metgessa especialista.
Determinar i valorar la contingència i la capacitat funcional de l’accidentat.
Gestionar l’absentisme: gestió integral dels expedients segons la contingència de CC/CP.
Proposar les incapacitats i altes.
Elaborar informes mèdics quan corresponguin.
Control de processos en els centres concertats.
Dur a terme tasques relacionades amb la gestió sanitària associades al lloc.

Localitat:

Xátiva.

Horari:

14.00-20.00 + 1 cada 4 dissabtes de 9.00-13.00. Jornada completa.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte indefinit.
Incorporació al maig.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 1 medixativa               Descàrrega l’oferta

METGE/SSA GENERAL BENICARLÓ

Funcions:

Assistència sanitària de visites d’urgències i programades en consulta.
Realitzar el seguiment i evolució dels pacients mitjançant el registre de les actuacions en la Història Clínica fins a la seva alta o derivació al metge o metgessa especialista.
Determinar i valorar la contingència i la capacitat funcional de l’accidentat.
Gestionar l’absentisme: gestió integral dels expedients segons la contingència de CC/CP.
Proposar les incapacitats i altes.
Elaborar informes mèdics quan corresponguin.
Control de processos en els centres concertats.
Dur a terme tasques relacionades amb la gestió sanitària associades al lloc.

Localitat:

BENICARLÓ.

Horari:

13:15 a 20:00 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, apostant en la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 2 medbenicar               Descàrrega l’oferta

FISIOTERAPEUTA BARCELONA

Funcions:

Assistir en la recuperació funcional de la persona, utilitzant diferents tècniques o aparells.
Seguir les instruccions dictades pel Metge/a o especialista per a la recuperació del pacient i comunicar l’evolució.
Supeditar l’assistència del pacient i el compliment dels tractaments a realitzar.
Control d’equips sanitaris.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seva activitat.

Localitat:

Barcelona

Horari:

8.00-14.45.


Requisits:

Graduat/a en Fisioteràpia. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Fisioteràpia.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim

Contracte temporal per baixa de paternitat.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 251_fisiobarcelona                 Descàrrega l’oferta

METGE/SSA VOLANT VALÈNCIA

Funcions:

Recepció de pacients per a assistir-los en visites d’urgències o programades en consulta.
Realitzar el seguiment de pacients fins a la seva alta o derivació al personal especialista.
Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment.
Establir i aplicar els tractaments corresponents.
Emplenar i actualitzar el contingut de la història clínica de pacients atesos.

Localitat:

Paterna. Província de València.

Horari:

Flexible, jornada intensiva.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Permís de conduir i vehicle propi.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, especialment en Traumatologia i Urgències.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 245 medvol               Descàrrega l’oferta

INFERMER/A BENICARLÓ

Funcions:

Atendre el pacient en urgències o en consultes, amb les pautes mèdiques corresponents.
Establir i aplicar tractaments corresponents a la seva especialitat.
Realitzar les proves necessàries per al diagnòstic.
Efectuar consultes d’infermeria.
Coordinar-se amb els altres professionals de la clínica per a dur a terme les pautes necessàries per a la millora del pacient.
Portar la gestió dels residus sanitaris i el control de la medicació.
Gestionar la documentació i tràmits oportuns de la seva activitat.

Localitat:

Benicarlò

Horari:

13:15 a 20:00 de lunes a viernes.


Requisits:

Graduat/a en Infermeria.
Estar inscrit/a en el Col·legi d’Infermers/as.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 232 enfbeni                 Descàrrega l’oferta

METGE/SSA ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA

Funcions:

Realitzar intervencions, tant programades com urgents, en els casos requerits.
Valorar pacients en consultes externes.
Realitzar el seguiment de pacients fins a la seva alta.
Col·laboració amb el servei d’urgències.
Interconsultes amb altres especialitats.
Participació en sessions clíniques.

Localitat:

Institut de Traumatologia Unió de Mútues. Castelló.

Horari:

Jornada intensiva-flexible. A convenir.


Requisits:

Graduat/a en Medicina amb especialitat en Traumatologia. Homologació de l’especialitat en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Beneficis socials i permisos millorats.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 226 medestra               Descàrrega l’oferta

METGE/SSA VOLANT

Funcions:

Recepció de pacients per a assistir-los en visites d’urgències o programades en consulta.
Realitzar el seguiment de pacients fins a la seva alta o derivació al personal especialista.
Realitzar l’exploració física de pacients, diagnosticar, controlar l’evolució i realitzar el seguiment.
Establir i aplicar els tractaments corresponents.
Emplenar i actualitzar el contingut de la història clínica de pacients atesos.

Localitat:

Centre de referència Castelló. Institut de Traumatologia Unió de Mútues.

Horari:

Flexible, jornada intensiva.


Requisits:

Graduat/a en Medicina. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Permís de conduir i vehicle propi.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, especialment en Traumatologia i Urgències.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 225 medvol               Descàrrega l’oferta

METGE/SSA ESPECIALITAT REHABILITACIÓ

Funcions:

Atenció al pacient després de la sol·licitud del metge o metgessa.
Emetre informe mèdic sobre la base de l’exploració física i emplenant la història clínica.
Pautar el tractament mèdic i rehabilitador per a cada cas.
Gestionar el control i seguiment del pacient, realitzant les consultes mèdiques necessàries.
Realitzar els informes necessaris per a la gestió del procés en cada cas (impugnacions d’alta, declaracions de contingència, prorrogues, propostes d’incapacitat, etc.).
Fer les tasques administratives que es derivin del seu lloc

Localitat:

Hi ha dues vacants. Un lloc per a Castelló i un altre per a València.

Horari:

8.00 a 14.45 de dilluns a divendres.


Requisits:

Graduat/a en Medicina amb especialitat en Medicina Física i Rehabilitació. Homologació del títol en cas necessari.
Estar inscrit/a en el Col·legi de Metges.
Permís de conduir i vehicle propi.
Es valorarà positivament el certificat de discapacitat legalment emès.


Oferim:

Contracte indefinit.
26 dies laborals de vacances.
Formació inicial i contínua, impulsant la millora contínua.
Jornada completa de 1.498 hores anuals de treball efectiu.
Salari interessant.

 


Interessats/des més informació i envie CV en el formulari, indiqueu la Ref: 179 medesreha                 Descàrrega l’oferta

Si vol enviar el seu curriculum al marge de les ofertes publicades premi ací.