Documentació per a la Prestació per risc durant l’embaràs o la lactància natural

Si desitges presentar la sol·licitud de Risc d’embaràs o lactància natural, emplena el model de sol·licitud i lliura-la juntament amb tota la documentació necessària en el teu centre d’Unió de Mútues més pròxim (veure mapa assistencial) o envia-la per correu postal a:

Risc durant l’embaràs o la lactància natural
Av. de la Mare de Déu del Lledó, 69
12004 Castelló de la Plana

Instruccions per a emplenar la sol·licitud de la prestació de risc durant l’embaràs o la lactància natural.

Instruccions