FisioMutua

Aplicació web de suport a la rehabilitació al domicili

Aplicació que facilita, via Internet i mitjançant un sistema de contrasenyes, l’accés dels usuaris (treballadors d’empreses associades a Unió de Mútues) a taules d’exercicis en format vídeo, com a reforç al domicili del seu procés de rehabilitació.

Les taules d’exercicis a què dóna accés han sigut recomanades prèviament, i de manera individualitzada, per personal sanitari especialista d’Unió de Mútues (rehabilitadors i fisioterapeutes) durant el procés de rehabilitació del pacient a les nostres instal·lacions.

Enllaç a FisioMutua