Infointegro Fusta

Pàgina web amb la metodologia Infointegro i els materials sectorials

Infointegro és una metodologia creada per Unió de Mútues i orientada sectorialment per a ajudar les empreses a informar i conscienciar els seus treballadors en la prevenció dels riscos en el seu lloc de treball.

Web Infointegro incorpora una guia d’aplicació de la metodologia i els materials específics per a tractar els temes de risc per als sectors de:

  • Fusta i fabricació de mobles.
  • Fabricació de productes metàl·lics.
  • Administració i servicis.

Fullet informatiu

Guía Info integro Madera

Accés a l’aplicació

Infointegro