Saps reciclar?

Reciclant evitem que els productes i materials es converteixin en residus, transformant-los en d’altres completament nous, allargant la seva vida útil i ajudant a la preservació dels recursos naturals del planeta.

On va cada residu per a poder ser reciclat?

Contenidor verd – vidre

Al contenidor verd s’han de llençar els vidres.

Contenidor blau – paper

Els papers nets i els cartrons s’han de llençar al contenidor blau.

Contenidor groc – envasos

Al contenidor groc s’han de llençar els vidres.

Contenidor de material orgànic - restes d'aliments

El contenidor marró és aquell al què van restes de menjar, bosses d’infusió i paper amb residus d’aliments. Les boses d’aquest contenidor han de ser especials per a orgànics.

Contenidor de restes - residus que no puguin reciclar-se

El contenidor gris està destinat a aquells residus que no entren en cap altre contenidor de reciclatge i que, per tant, no poden reaprofitar-se de la mateixa manera que materials com el vidre, el plàstic o el paper.

Punt net

Hi ha alguns productes que no encaixen en cap dels contenidors anteriorment esmentats. Aquests s’han de rebutjar en un punt net. Pots consultar quin és el punt net més proper a la teva llar aquí.

Alguns dels articles que es rebutgen en aquest punt són: auriculars, bombetes de baix consum, cassoles velles, càpsules de cafè, mòbils, joguines, aparells elèctrics, bolígrafs, ceràmiques, tèxtils, estris de cuina …

D'altres

Oli: recorda que l’oli que et sobra després de fregir s’ha de guardar en un pot i, quan estigui ple, llençar-lo en els contenidors específics per a oli o en un punt net. Perquè us feu una idea, segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPAMA), un sol litre d’oli usat podria arribar a contaminar fins a 1.000 litres d’aigua, amb el consegüent perjudici per a l’ecosistema.

Les piles i les bateries són reciclables, i de fet és molt necessari que ho fem. Contenen metalls i substàncies químiques que poden ser tòxiques, com el mercuri, el plom o el cadmi, que són molt perillosos tant per a la salut com per al medi ambient.

Moltes vegades acumulem aquestes petites fonts d’energia a casa o les tirem al contenidor de residus orgànics, el que fa que acabin en abocadors. Aquest és un gest molt perjudicial, no només per no poder reutilitzar els materials, sinó pels compostos que s’alliberen i que contaminen greument la natura. Així que, recorda reciclar les teves piles i bateries!

Hi ha diversos contenidors on es llencen les piles ubicats a llocs estratègics perquè la tasca de recollida sigui el més simple possible. Per això, en espais com supermercats, escoles, botigues o edificis administratius podem trobar contenidors indicats per a llençar les piles, que posteriorment seran manipulades i reciclades adequadament. Si vols saber exactament a quins punts de recollida pots acudir, et convidem a utilitzar el cercador d’ Ecopilas, que t’oferirà els locals comercials i llocs en què podràs accedir als seus contenidors.

Test. Saps reciclar?

Saps reciclar?

1. A quin contenidor dipositaries una joguina de plàstic trencada que ja no pots fer servir?
a) Al contenidor blau
b) Al contenidor groc
c) Al contenidor de resta
2. On dipositaries un brick de llet?
a) Al contenidor blau
b) Al contenidor groc
c) Al contenidor de resta
3. On dipositaries una llauna de conserva?
a) Al contenidor verd
b) Al contenidor groc
c) Al contenidor de resta
4. On dipositaries un mocador de paper usat?
a) Al contenidor blau
b) Al contenidor verd
c) Al contenidor de resta
5. On dipositaries un mirall trencat?
a) Al contenidor blau
b) Al contenidor verd
c) Al contenidor de resta
6. On dipositaries un CD-ROM?
a) Al contenidor groc
b) Al contenidor verd
c) Al contenidor de resta
7. On dipositàries un medicament que no fas servir?
a) Al contenidor groc
b) Al contenidor blau
c) A la farmàcia
Respostes
Pregunta 1.
Resposta correcta: c
Tot i estar realitzada la joguina amb un material de plàstic, el contenidor groc és per a residus o embolcalls, ja siguin de plàstic o metall. Per tant, el correcte seria dipositar-lo al contenidor de resta. Si la joguina està en bon estat i et vols desfer d'ella, hi ha nombroses ONG que recullen joguines usades per a fins socials.

Resposta incorrecta: a i b
El contenidor groc és per a residus d'envasos o embolcalls de plàstic o metall, no per a tot tipus de plàstics. La resposta correcta és el contenidor de resta.

Pregunta 2.
Resposta correcta: b
Tot i que el brick està fabricat amb cartró, també conté plàstic i alumini i, per tant, s'ha de dipositar en el contenidor groc.

Resposta incorrecta: a i c
És un error comú pensar que el brick està exclusivament compost de cartró i, per tant, ha d'anar al contenidor blau. El brick també està compost per altres materials com plàstic o cartró i, per tant, s'ha de dipositar en el contenidor groc.

Pregunta 3.
Resposta correcta: b
Exacte. És un envàs, en concret metàl·lic, i, per tant, ha d'anar al contenidor groc.

Resposta incorrecta: a i c
El contenidor groc no és un contenidor solament per a plàstics. És un contenidor solament per a envasos, ja siguin de plàstic o metàl·lics.

Pregunta 4.
Resposta correcta: c
Tot i ser paper, a l'estar usat i contenir restes orgàniques s'ha de dipositar al contenidor de resta.

Resposta incorrecta: a i b
Tot i ser paper, a l'estar usat i contenir restes orgàniques no s'ha de dipositar en el contenidor blau.

Pregunta 5.
Resposta correcta: c
El contenidor de color verd és només per a vidres, com ampolles de vi, pots de conserva, etc.

Resposta incorrecta: a i b
Al contenidor de color verd també se li coneix, erròniament, com a contenidor de cristall. No és així, és el contenidor de vidre.

Pregunta 6.
Resposta correcta: c
El CD-ROM no és ni un envàs de plàstic, ni de vidre. Per tant, haurà d'anar al contenidor de resta. Encara que el millor és dipositar-lo en el punt net de la teva ciutat.

Resposta incorrecta: a i b
Encara que sigui plàstic, no és un envàs i, per tant, no hem de dipositar-lo al contenidor groc.

Pregunta 7.
Resposta correcta: c
Els medicaments caducats són residus especials i, per tant, cal retirar-los en els punts habilitats a les farmàcies. Des d'allà es realitzarà el tractament adequat.

Resposta incorrecta: a i b
Els medicaments que no es van a usar o estiguin caducats, així com els envasos que els contenen o els han contingut, han de retirar-se en els punts SIGRE habilitats a les farmàcies, ja que són residus amb una gestió específica.

Material de suport

Vídeo