Prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu