Notícies

16/01/2020

Guia per reduir accidents laborals al sector de l’automoció

Unió de Mútues ha elaborat una guia on analitza els factors de risc i proposa mesures preventives de seguretat, salut i protecció per als treballadors dels tallers de reparació de vehicles.

El risc d’accidents laborals al sector de la reparació d’automòbils és alt a causa, especialment, del fet que els operaris dels tallers mecànics duen a terme tasques molt diverses. Des de labors amb caragols de xicotetes dimensions al treball amb peces pesades com a motors, portes i rodes, passant per la manipulació de substàncies perilloses i fins i tot explosives. Treballs que exigeixen, a més, l’ús d’eines i maquinària específiques i que comporten una exposició a diferents menes de danys i riscos laborals.

Amb l’objectiu de fomentar i promoure les bones pràctiques preventives i reduir la sinistralitat en aquest sector industrial, Unió de Mútues ha elaborat una guia on analitza aquests factors de risc i detalla les mesures i les recomanacions preventives que porten seguretat, salut i protecció als treballadors.

Es tracta d’una eina útil i de fàcil maneig l’objectiu de la qual és ajudar els empresaris de tallers de reparació de vehicles a complir la seva responsabilitat de garantir, d’una manera raonable i eficaç, la protecció de la seguretat laboral dels treballadors, d’acord amb la llei de prevenció de riscos laborals, al temps que incideix en la sensibilització i conscienciació dels treballadors.

El manual identifica, localitza i valora els riscos que afecten els diferents llocs de treball tan particulars que es donen en aquest sector industrial, des de l’administració, recepció i vendes, al mecànic electricista, el xapista, el soldador, el pintor o les tasques de rentat manual i túnel de rentada.

Entre els riscos més comuns, la guia destaca els relacionats amb les instal·lacions elèctriques, els elevadors de vehicles, els treballs als fossats, el risc d’incendi i explosió, i els trastorns ergonòmics. L’exposició a productes químics i les seves diferents vies d’entrada per contacte amb la pell, inhalació i ingestiósón també riscos perillosos que poden desencadenar accidents i malalties, afectant la salut del treballador i interrompent el rendiment de l’empresa.

La manca d’organització, ordre i neteja als tallers és, en moltes ocasions, la causa freqüent de tensions i precipitacions innecessàries, que poden desencadenar accidents, com a colps, esquinços o fractures.

A més dels colps, la guia enumera els talls, els atrapaments entre vehicles, els impactes contra els ulls conseqüència de tasques de soldadura o pintura, el contacte amb dissolvents i gasos d’escapament, junt amb les postures forçades, sobreesforços i moviments repetitius com els riscos més freqüents a què s’exposen els treballadors reparadors de vehicles.

Un cop identificats i descrits els possibles perills, la guia detalla totes les mesures preventives que cal implantar. Entre d’altres, subratlla la importància de treballar sempre amb el motor del vehicle parat, disposar de sistemes d’evacuació de vapors o gasos d’escapament, utilitzar sempre llums portàtils antideflagrants en cas de manca d’il·luminació, així com mantenir net de greix i oli tant l’interior del fossat com les escales d’accés.

Pel que fa als equips tècnics de protecció individual per evitar accidents, són fonamentals l’ús de màscares per a pols o productes químics, pantalles de protecció de cara i ulls, guants i calçat de seguretat, davantal de cuir, arnès anticaiguda i protecció auditiva.

També de cara al risc d’incendi, el manual especifica els passos a seguir segons la mena de foc que es prenga al taller, segons el combustible sòlid, líquid o gasós que el provoque, atès que el tractament adequat per apagar-lo pot salvar vides.