Notícies

08/02/2018

Inspecció de Treball farà 54.400 controls durant el 2018 a la Comunitat Valenciana

La Inspecció de Treball farà un total de 54.418 actuacions programades al llarg d’enguany a la Comunitat València, davant de les 50.670 realitzades durant el 2017, la qual cosa suposa un 4,6 % més d’actuacions que l’any passat, segons ha anunciat Eusebio Ortiz, director territorial de la Inspecció de Treball , durant la jornada organitzada per Unió de Mútues, celebrada aquesta tarda a la seu de la Federació del Metall, FEMEVAL, a València.

La finalitat de la jornada era la presentació de les principals línies d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana per al present exercici, i ha congregat un centenar de professionals, directius de recursos humans, assessors laborals i empresaris.

La Generalitat valenciana destinarà un total de 74 inspectors i 79 subinspectors a les tasques inspectores, centrades, fonamentalment, en el control de la prevenció de riscs laborals, l’ocupació irregular i la lluita contra el frau a la Seguretat Social.

El pla d’actuació de la Inspecció de Treball contempla la realització de 7.867 actuacions a Castelló, 15.064 a Alacant i 31.487 a València, per la qual cosa desenvoluparà tres campanyes específiques en polígons industrials, en determinats sectors econòmics i en establiments dedicats a una activitat concreta.

D’acord amb el que ha exposat el director de la Inspecció de Treball, Eusebio Ortiz, en l’àmbit de la prevenció de riscs laborals estan previstes 11.908 actuacions, el que suposa el 22 % del total de les inspeccions. La vigilància es dirigirà a la lluita contra la sinistralitat laboral, el control de les condicions de seguretat dels diferents sectors productius, les fórmules de gestió de la prevenció a les empreses i l’obertura d’investigacions sobre els accidents greus, mortals i lleus.

En aquestes investigacions, segons ha assenyalat Eusebio Ortiz, es posarà èmfasi en evitar el “maquillatge de les conseqüències dels accidents i en la correcta formalització de les parts, així com en diversos aspectes crítics de la prevenció, com ara “les causes materials de les caigudes d’altura i la informació i formació davant dels riscs laborals.

Així mateix, la Inspecció de Treball contempla per a 2018 actuacions en matèria d’ocupació i relacions laborals per controlar l’ús fraudulent de la contractació amb l’objectiu de “convertir en indefinits els contractes temporals que cobreixen necessitats permanents. Durant el 2017, a la Comunitat Valenciana, un total de 7.356 contractes temporals en frau de llei es van transformar en indefinits gràcies a les tasques de la Inspecció de Treball.

En aquest sentit, el director de la Inspecció de Treball, Eusebio Ortiz, ha recordat que el Ministeri ha anunciat la proposta d’endurir la penalització a les empreses que facin contractes temporals sense causa amb “la imposició de tantes sancions com contractes temporals sense causa hagi celebrat una empresa, amb la qual cosa es corregeix el sistema actual centrat en la infracció i que no contempla el nombre de treballadors afectats.

A més, durant el 2018 l’activitat inspectora controlarà, específicament en els sectors agrari, hoteler i de la indústria, la subcontractació i la cessió il·legal de treballadors ja que, segons ha destacat Ortiz, hi ha una permanent tensió entre aquestes dues figures, “ la contracta legal que pot encobrir o derivar en una cessió il·legal de mà d’obra. També es vigilarà en aquests sectors la degradació de les condicions laborals.

Així mateix, pel que fa a l’economia irregular i el treball d’estrangers, la Inspecció de Treball farà 3.900 actuacions en l’hostaleria, 2.370 en el comerç, 2.200 en els serveis, 1.560 en la construcció, 750 en l’agricultura —amb especial incidència a València i Castelló—, 250 en el sector del transport, 110 en el de treballadors de la llar i 1.150 en la indústria. En el cas de Castelló, s’insistirà en les activitats de la ceràmica i la rajola; a Alacant, en el calçat i el tèxtil; i a València, en el moble.