Notícies

26/02/2020

La salut i seguretat de les persones al centre de la indústria 4.0

Unió de Mútues analitza a la Fira SICUR l’impacte de la quarta revolució industrial sobre l’organització de les empreses i la salut dels treballadors.

La indústria 4.0 ha de centrar-se en les persones, ha de ser inclusiva i assegurar que les persones puguin adaptar-se als nous llocs de treball derivats de la revolució digital”, segons ha assenyalat el Tècnic de Prevenció d’Unió de Mútues, Javier Murcia, al Saló Internacional de la Seguretat SICUR 2020 a Madrid, durant la seva intervenció en la jornada organitzada per AMAT, on s’han abordat les activitats que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social duen a terme en matèria de prevenció.

Dins de la temàtica “La indústria 4.0: nous riscos laborals i tecnologies habilitadores”, el tècnic de prevenció d’Unió de Mútues ha abordat l’impacte, els reptes i les oportunitats que les tecnologies de la informació i la digitalització ja estan tenint sobre l’organització productiva, les condicions de treball, les relacions laborals i la seguretat i la salut de les persones.

Murcia ha destacat que les noves tecnologies són una realitat imparable que ja ha començat a canviar l’on, el com i el qui treballarà. “En elles mateixes no impliquen efectes positius o negatius”, sinó que és la forma en què s’utilitzen la que determina uns resultats beneficiosos o dolents, pel que “hi ha que treballar amb elles i no contra elles”.

En aquest sentit ha assenyalat que la nova tecnologia digital, com ara la Internet de les coses, la fabricació additiva, la robòtica col·laborativa, la realitat virtual, els exoesquelets o la realitat augmentada, han d’integrar-se en la gestió de les empreses per afavorir el benestar i el desenvolupament de les persones”.

En la seva exposició, Javier Murcia ha advocat perquè la implantació de les noves tecnologies en les empreses ha de comportar necessàriamentl’avaluació de riscos tant organitzacionals i psicosocials, com els de seguretat, higiene i ergonomia que puguin causar lesions, accidents o malalties associats a cada tecnologia específica, i així les empreses puguin eliminar-los, reduir-los i prevenir-los”.

Així mateix, ha fet referència als avantatges competitius que porta amb si la indústria 4.0 quant a eficiència productiva però també quant a la gestió de la prevenció dels riscos laborals, donat i que les noves tecnologies fan possible la disminució de tasques repetitives, tasques perilloses o la disminució d’exposició a ambients contaminants, entre d’altres.

Segons el representant d’Unió de Mútues “els nous equips i tecnologies permeten treballs més segurs, menys insalubres i menys durs físicament, donat i que estan dissenyats amb alts estàndards de seguretat, s’encarreguen dels treballs més pesats i ocupen els ambients més perillosos. També s’anticipen i identifiquen riscos, gestionen alertes i, gràcies al big data, identifiquen patrons i preveuen successos indesitjats”.

Segons el tècnic de prevenció de la mútua,la tecnologia s’ha de posar al servei de les persones i la seva integració a les empreses ha de contemplar processos controlats de gestió del canvi on les persones siguin partícips i beneficiàries de les millores”. Javier Murcia ha basat la seva exposició en el projecte R-Evolució Industrial: Prevenció i reptes 4.0, un estudi pioner elaborat per les Federacions Empresarials del metall, FEMEVAL i Valmetal, l’Institut Tecnològic AIDIMME, Unió de Mútues i Unimat Prevención. #prl40 és una iniciativa on les empreses poden trobar respostes i estratègies per gestionar de la millor manera possible els canvis que porta amb si la quarta revolució industrial.

Més informació en http://www.prlcuatropuntocero.es/