Notícies

20/12/2016

Notícies RED 8/2016

A la pàgina de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha publicat amb data de 15 de desembre el Butlletí Notícies RED 8/2016 amb els continguts següents:

– Novetats del sistema de liquidació directa

  • Nou servei de la seu electrònica “servei de consulta del càlcul de quotes per al treballador”
  • Nova versió del “servei de consulta de càlculs” en línia

– Suspensió temporal de l’emissió del justificant de domiciliació bancària en les altes del règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA)

– Avançament del primer tancament automàtic de pagament electrònic al desembre

– Documentació complementària a l’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms

– Base de cotització per a treballadors per compte propi amb 48 anys o més a la data d’alta

– Modificacions en l’àmbit d’afiliació de determinats sistemes especials del règim general

– Comunicació en l’àmbit d’afiliació de salaris de tramitació

Relacionats: Butlletí de Notícies RED 2016