Notícies

18/11/2020

Noves formes de treball i nous riscos laborals

La revolució tecnològica està modificant la forma en què vivim, treballem i ens relacionem. La incorporació i implantació de les noves tecnologies al món de l’empresa comporta nous escenaris de treball i també nous riscos laborals. Quins són, llavors, els riscos laborals a què fem front a aquesta quarta revolució industrial?

Les organitzacions han d’estar preparades per identificar i gestionar la seguretat i els riscos laborals que estan introduint les tecnologies habilitadores de la indústria 4.0. L’adopció de la Internet de les coses, IoT, els Drons, els Cobots, els exoesquelets, la fabricació additiva o la realitat virtual està tenint uns efectes significatius en les organitzacions, els processos productius, les condicions de treball i també en la seguretat i la salut dels treballadors.

En el context actual de transformació digital, accelerat en els últims mesos per la crisi sanitària, el Responsable d’Innovació i Tècnic de Prevenció d’Unió de Mútues, Javier Murcia, ha analitzat en el IV Congrés de Tecnologies Emergents per a Ecosistemes 4.0. l’impacte que estan tenint al món del treball les tecnologies habilitadores i ha advocat per “assegurar el benestar de les persones en els nous entorns caracteritzats per la connectivitat, la digitalització i l’automatització”.

Organitzat per la Federació Empresarial Metal·lúrgica de València, FEMEVAL, i l’Associació d’Empreses de Consultoria del Terciari Avançat, AECTA, el Congrés, celebrat a València de manera virtual, ha reunit els màxims exponents de la transformació digital i, en ell, Unió de Mútues ha abordat la “Prevenció i Reptes de la indústria 4.0.”

En la seva ponència, Javier Murcia ha abordat l’aparició dels nous riscos emergents derivats de les noves condicions de treball pròpies de la indústria 4.0 i ha enumerat les estratègies que han d’establir les empreses per eliminar aquests riscos, disminuir-los i prevenir-los.

Per a això, s’ha basat en la Guia de caràcter transversal “Revolució industrial, Prevenció i reptes 4.0″, realitzada per Unió de Mútues juntament amb FEMEVAL, Valmetal i Unimat Prevenció, on s’analitzen els principals riscos i mesures preventives associades a cada tecnologia habilitadora i, així, poder ajudar les empreses a gestionar el canvi que està produint la incorporació d’aquestes noves tecnologies.

Riscos de major impacte

Els riscos psicosocials, organitzacionals i ergonòmics són els que major impacte tindran en la indústria 4.0., originats pels canvis en les condicions de treball, els exigents ritmes de treball, l’extensió de jornades i horaris o les noves formes de contractació. Amb ells, la ciberseguretat, el tecnoestrès, la tecnofòbia i la tecnoadicció són els nous riscos de major rellevància vinculats a les noves tecnologies.

Amb l’objectiu de situar a les persones en el centre dels canvis i de la transformació tecnològica, entre les diferents estratègies que ajudin a eliminar, reduir o prevenir aquests riscos, Javier Murcia ha destacat l’enfortiment, a les empreses, d’un lideratge efectiu que faci costat als treballadors en els processos d’integració de les noves tecnologies; la formació, capacitació i desenvolupament del capital humà; les accions d’envelliment actiu i empresa saludable, així com la comunicació i foment de les relacions interpersonals.

També, a la seva exposició, el representant de la Mútua ha assenyalat el gran potencial de les tecnologies habilitadores per eliminar i reduir els riscos laborals. Entre ells ha esmentat la disminució de les tasques repetitives, perilloses i de menor valor afegit en ser realitzades per cobots; la menor exposició a ambients contaminants; la major disponibilitat de dades per a objectivar i prendre decisions gràcies a la internet de les coses; la reducció d’incidents a conseqüència dels manteniments predictius dels equips de treball i la major protecció personal gràcies als dispositius de protecció intel·ligents, els anomenats smart EPI, capaços d’identificar situacions de risc i emetre alertes.

El Congrés de Tecnologies Emergents s’ha convertit en un dels fòrums més importants per a desenvolupar l’ecosistema de les tecnologies emergents per a la indústria, conèixer als principals gestors d’inversió en tecnologia de la indústria espanyola, intercanviar informació, crear aliances i trobar oportunitats. En aquesta edició, professionals, empresaris i científics han analitzat l’estat actual i l’adaptació de la indústria espanyola a la 4a revolució industrial a través de ponències tècniques i taules rodones on s’ha debatut, de manera paral·lela, sobre els reptes a què ha de fer front la indústria connectada.