Notícies

20/07/2023

Noves situacions especials de IT i la seva repercussió en liquidacions de 06/2023

Les situacions especials de IT existeixen des de 01/06/2023 i són:

• IT per menstruació incapacitant secundària
• IT per interrupció voluntària de l’embaràs
• IT per gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trentena novena.

Tota la informació relativa a elles es troba disponible en els Butlletins Notícies Red BNR 7/2023 i BNR 10/2023.


Des del dia 19/07/2023, la nova versió del fitxer FIE recull informació d’aquestes situacions especials.

Quan es processi el fitxer i s’informi d’alguna d’aquestes situacions, a més d’actualitzar el programa de nòmines amb les noves dades de la relació laboral, és convenient comprovar que l’Informe dades de cotització/Període liquidació-NSS (Idc/pl-nss) de 06/2023 recull aquestes peculiaritats de cotització (PAC) tant si la liquidació està confirmada com si encara ha de calcular-se.

Si no estan les PAC correctes, ha de crear-se un cas amb les següents característiques:

• Selecció TRÀMIT / AFILIACIÓ ALTES I BAIXES / VARIACIÓ DADES COMPTE ALIÈ / SITUACIONS ESPECIALS IT.
• Afecta al mes actual o al període de presentació en curs = SI
• Dades complementàries: CCC + NAF + IPF
• Adjuntar: Res, si la sol·licitud és per la informació del missatge del fitxer FIE. En un altre cas, la documentació de què es disposi.

Una vegada creat el cas i resolt amb anotació de les PAC correctes de la situació especial, procedirà:

• Enviar el fitxer de bases d’acord amb els trams i dades que es corresponen a la situació especial.
• Si la liquidació de quotes ja està confirmada, serà necessari enviar fitxer de bases amb la marca de rectificació, per a després confirmar-la novament. Si el RLC era de càrrec en compte, queda anul·lat amb la sol·licitud de rectificació si es realitza abans del dia 23/07/2023.

En cas contrari, el RLC Càrrec en compte continuarà, per la qual cosa si l’import de la liquidació rectificada és superior, des del servei d’Obtenció de Rebuts pot obtenir-se RLC Pagament electrònic per la diferència. Si fos inferior després de rectificació, el normal és avisar a l’entitat financera que puntualment no s’atengui el càrrec en compte i sí el RLC Pagament electrònic que es lliura després de rectificació.

A partir del dia 28 del mes, ja es coneix que per a rectificar una liquidació de quotes cal anul·lar la liquidació i crear-la novament amb un fitxer de bases. Això és degut a les confirmacions automàtiques que es realitzen des d’aquest dia.


Més informació sobre aquestes situacions especials.

IT per menstruació incapacitant secundària. El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball. No existeix possibilitat de recaiguda. No s’exigeix manca.
En Idc/pl-nss s’identifiquen amb Col·lectiu Incentivat: 8048 – ITCC P.DELEGAT. MENSTR.INCAP.SECUND i 8049 – ITCC P.DIRECTE. MENSTR.INCAP.SECUND. També 8050 i 8051 empreses amb diferiment pago delegat.

IT per interrupció voluntària de l’embaràs. El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, estant a càrrec de l’empresari el salari íntegre corresponent al dia de la baixa. Existeix possibilitat de recaiguda. No s’exigeix manca.
En Idc/pl-nss s’identifiquen amb Col·lectiu Incentivat: 8052 – ITCC P.DELEGAT. INTERRUPCIÓ EMBARÀS i 8053 – ITCC P.DIRECTE. INTERRUPCIÓ EMBARÀS. També 8054 i 8055 empreses amb diferiment pago delegat.

IT per gestació de la dona treballadora des del dia 1r de la setmana 39a. El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball, estant a càrrec de l’empresari el salari íntegre corresponent al dia de la baixa. Existeix possibilitat de recaiguda. S’exigeix manca art. 178.1 LGSS.
En Idc/pl-nss s’identifiquen amb Col·lectiu Incentivat: 8056 – ITCC P.DELEGAT. EMBARÀS 39a SETMANA i 8057 – ITCC P.DIRECTE. EMBARÀS 39a SETMANA. També 8058 i 8059 empreses amb diferiment pago delegat.

En el fitxer de bases, els conceptes econòmics i de compensació de pagament delegat IT, són els mateixos que corresponen als processos de IT CC.

En aquests BNR ja s’informava de la problemàtica existent perquè en TGSS es calculessin correctament les PAC. D’aquí ve que es va habilitar la selecció de CASIA indicada. Aquests casos seran els primers que es resoldran cada dia, per la importància que tenen per a la liquidació de quotes que s’està presentant. No obstant això, la TGSS ja ha realitzat uns processos on en la majoria dels supòsits ha incorporat les PAC correctes en aquells processos de situació especial que tenen alta mèdica. Però pot haver-hi uns altres no tractats que encara apareixen les PAC d’un procés de IT CC normal (que són les que s’apliquen per defecte).