Malaltia Comuna

En cas d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, Unió de Mútues tramita i gestiona les prestacions econòmiques següents:

  • Subsidi del 60 % de la base reguladora, a càrrec de l’empresa, entre els dies 4 i 15 de la baixa.
  • Subsidi del 60 % de la base reguladora, a càrrec de la Mútua, entre els dies 16 i 20 de la baixa.
  • 75 % de la base reguladora a partir del dia 21.