Notícies

08/02/2024

Reial decret llei 142/2024 i Reial decret llei 145/2024 de 6 de febrer

S’ha publicat el Reial decret 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retencions i ingressos a compte.

Descarregar l’informe resumeixen ací

Descarregar el BOE

A més, s’ha publicat també el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2024.

Descarregar l’informe resumeixen ací

Descarregar el BOE