Notícies

15/10/2019

Renovació de la certificació de responsabilitat social IQNET SR10 i verificació de la memòria de RS

Unió de Mútues ha renovat la certificació del seu Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social, segons l’especificació IQNet SR10, atorgada per AENOR, que reconeix que la mútua va més enllà del compliment de la legislació i que integra la sostenibilitat econòmica i el bon govern amb els aspectes socials i mediambientals. Així mateix, garanteix la gestió transversal de la responsabilitat social en tots els processos i centres assistencials, la qual permet reduir els riscos i incrementar la satisfacció, les expectatives i la confiança del seu col·lectiu protegit i grups d’interès.

El lliurament del certificat IQNET SR10 ha tingut lloc avui a la seu d’Unió de Mútues, a Castelló, on el director d’AENOR a la Comunitat Valenciana, Salvador Ibáñez, ha lliurat aquest certificat a la directora adjunta de l’entitat, Teresa Blasco, la qual ha destacat la trajectòria de la mútua amb l’enfocament ètic de la responsabilitat social, la bona gestió econòmica, social i mediambiental, la seguretat del pacient, l’Empresa Saludable, l’Esquema Nacional de seguretat, la seguretat de la informació i la prevenció de delictes i el compliment penal.

Així mateix, Blasco ha destacat el compromís de l’entitat amb el bon govern corporatiu, i ha subratllat la menció especial que els auditors d’AENOR han fet a l’Informe de Bon Govern de la mútua, realitzat per Étnor i corresponent a 2018, en el qual, la Fundació per l’Ètica dels Negocis i les Organitzacions, després d’avaluar els plans, les polítiques i les pràctiques d’ètica i de RSC dutes a terme per la mútua, afirma el bon govern i l’estable i coherent compromís d’Unió de Mútues amb la seva activitat i els seus grups d’interès.

Transparència i rendició de comptes
A més de la certificació externa del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social, la mútua també ha obtingut la certificació de la Memòria de RS corresponent a l’exercici 2018, elaborada amb la metodologia GRI, en la seva opció exhaustiva.

Prèviament a la verificació duta a terme per AENOR, el Comitè d’Ètica d’Unió de Mútues, ja s’havia sotmès a revisió i control l’anomenada Memòria de RS, així com tots els aspectes de caràcter ètic de l’entitat i la integració de la responsabilitat social al seu sistema de gestió.

El Comitè d’Ètica és un òrgan assessor de la mútua, integrat per persones de reconegut prestigi i presidit pel catedràtic d’ètica de la Universitat Jaume I de Castelló, Domingo García Marzá, que vetlla pel compliment del Codi Ètic i de Conducta de l’entitat.

Des de la seva primera Memòria de RS, elaborada el 2006, Unió de Mútues ha adoptat el model GRI, Iniciativa d’Informe Global, i ha volgut oferir la màxima transparència i informar de tots els indicadors que aplica d’aquest model per oferir de forma contínua la màxima qualitat i excel·lència en els serveis que presta. Una gestió valorada molt positivament pels seus grups d’interès, que expressen uns índexs de satisfacció superiors al 95% recollits en les enquestes realitzades.

Més informació: L’IQNet SR10 és un model internacional de gestió per integrar, mantenir i millorar la RS i la sostenibilitat en l’estratègia i gestió de les organitzacions. És un estàndard internacional que recull les millors pràctiques i recomanacions en matèria de responsabilitat social, que ajuda a millorar la capacitat de resposta de les entitats a les expectatives de tots els seus grups d’interès dins d’un cicle de millora contínua. Unió de Mútues també manté un ferm compromís amb els estàndards mundialment establerts com el Pacte Mundial, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, els Principis d’Empoderament de les Dones del Pacte Mundial i ONU Dones, la Carta Europea de la Seguretat Viària, la Declaració de Luxemburg, i el Charter de la Diversitat.