Notícies

05/10/2017

Unió de Mútues certifica el seu sistema de gestió per a la prevenció de delictes

És la tercera entitat d’àmbit nacional que aconsegueix aquest reconeixement

Unió de Mútues ha aconseguit la certificació del seu sistema de gestió de compliance penal, emesa per AENOR, qui, després d’una detallada i exigent auditoria, ha distingit i reconegut la conformitat del sistema de prevenció de delictes de la mútua d’acord amb l’estàndard oficial UNE 19601.

La norma 19.601 va ser publicada el mes de maig passat i està alineada amb els estàndards internacionals així com amb les exigències del Codi Penal, amb la reforma del qual, el 2015, la responsabilitat penal de les persones jurídiques s’ha assentat definitivament en el sistema penal espanyol.

Aquest certificat de compliance penal és un pas més en el camí de l’excel·lència i la millora continuada que marca la trajectòria d’Unió de Mútues, que té l’objectiu d’oferir la màxima qualitat en els seus serveis, amb un profund respecte a la normativa vigent i als principis i valors consagrats en el seu Codi Ètic i Conducta, que són la dignitat, l’excel·lència, la transparència i la confiança.

La certificació del sistema de gestió per a la prevenció de delictes acredita la implantació a la mútua d’un marc d’actuació basat en les bones pràctiques, el bon govern, la integritat de les conductes, la transparència i el desenvolupament sostenible.

Així mateix, garanteix la posició activa d’Unió de Mútues pel que fa a la prevenció de la comissió de delictes i la reducció del risc penal a través de l’impuls d’una cultura ètica, de compliment i de respecte a la llei.

Aquesta certificació de compliance penal se suma al certificat del sistema de gestió de riscos per a la prevenció de delictes, que va aconseguir la mútua el 2015 i que va ser fruit de la implantació inicial a l’organització del sistema de compliance penal.

La directora adjunta de la mútua, Teresa Blasco, ha incidit en la necessitat que les empreses i les organitzacions prenguin una posició activa en la prevenció i el control dels riscos delictius i ha destacat que “la prevenció dels possibles incompliments normatius, mitjançant l’anticipació i la implantació de barreres i controls eficaços, és l’ànima de tot sistema de gestió de riscos en el compliment normatiu”.