Notícies

20/09/2018

Unió de Mútues explica com convertir-se en Empresa Saludable

Presenta la guia Organitzacions Saludables, un document que recull la seva experiència en la gestió de la promoció i la protecció de la salut

Unió de Mútues, juntament amb l’Institut Valencià de la Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT, ha presentat, aquest matí, a Castelló, la guia Organitzacions Saludables: la nostra experiència, en un acte al qual ha assistit un nombrós grup d’empresaris de la província de Castelló.

Es tracta d’un manual, pràctic i divulgatiu, en què Unió de Mútues aporta la seva experiència a implantar, en el seu sistema de gestió, un model d’empresa saludable seguint els criteris de l’Organització Mundial de la Salut, OMS, i seguint un enfocament sistemàtic de millora contínua en la protecció, la promoció de la salut, la seguretat, la sostenibilitat i el benestar de l’entorn laboral.

Reconeguda pel Ministeri d’Ocupació amb el Premi d’Empresa Saludable, Unió de Mútues exposa a la guia els procediments, les polítiques, les iniciatives i les bones pràctiques que ve desenvolupant durant els últims anys i que poden servir d’exemple, d’eina útil per a les empreses decidides a vetllar per la salut dels seus professionals i decidides a situar les persones en el centre de l’estratègia empresarial.

En la seva exposició, el responsable del Model d’Empresa Saludable d’Unió de Mútues, Emilio Gómez, ha fet referència a les diverses iniciatives desenvolupades per la mútua com ara el Pla de Salut, un projecte integral que fomenta l’adquisició d’hàbits que milloren la salut física i emocional dels treballadors, promocionant la salut cardiovascular, la salut psicològica, la prevenció de trastorns musculoesquelètics i la promoció d’una mobilitat a la carretera segura i responsable.

Així mateix, Gómez ha enumerat les activitats, divulgatives, formatives i informatives, que recull la guia vinculades al benestar, l’alimentació saludable, l’esport, la correcció ergonòmica, la responsabilitat social, la conducció eficient, el desenvolupament de competències emocionals, la igualtat d’oportunitats, la conciliació laboral, la racionalització d’horaris, o l’ús de la mediació per a la resolució de conflictes, entre d’altres coses.

En definitiva, són nombroses les actuacions que realitza la mútua que milloren el clima laboral, la participació i la comunicació interna, que augmenten el grau de satisfacció en el treball, els nivells de rendiment, la implicació, l’acompliment i la motivació dels treballadors, “la qual cosa repercuteix directament en una major productivitat i eficiència en les empreses”, ha postil·lat el responsable del Model d’Empresa Saludable d’Unió de Mútues, Emilio Gómez.

Per la seva banda, el Cap de Servei d’Organitzacions saludables de l’INVASSAT, Juan José Puchao, ha assenyalat la importància d’ajudar les empreses a promoure la salut integral dels treballadors perquè “no només redueixin els danys derivats del treball, sinó que a més afavoreixin la transformació dels llocs de treball en espais més segurs i saludables”. Per això, ha afirmat, la guia d’Unió de Mútues és tan útil, perquè “facilita els passos i les eines necessaris per aconseguir-ho”.