Notícies

21/03/2017

Unió de Mútues informa sobre l’incentiu BONUS de la Seguretat Social

Unió de Mútues ha celebrat a València una jornada informativa sobre els requisits i la documentació que han de complir les empreses que volen optar al sistema d’incentius per a la prevenció de la sinistralitat laboral, conegut com a sistema BONUS. El termini per a la presentació de sol·licituds corresponent a la campanya Bonus 2017 s’obrirà el pròxim 1 d’abril i es tancarà el 15 de maig.

El Bonus és un sistema d’incentius que permet la reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït eficaçment amb inversions quantificables a la reducció de la sinistralitat laboral i que hagin fet actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals.

Les tècniques i especialistes en prevenció d’Unió de Mútues, Lucila Serra i Conchín Monzonís han explicat tots els requisits que estableix aquest sistema pel que fa a la sinistralitat i cotització, així com els requisits obligatoris en matèria de prevenció que han de complir les empreses sol·licitants.

En aquest sentit, han explicat que les empreses només poden presentar una única sol·licitud, independentment que tinguin diversos codis de compte de cotització, sempre que el codi d’activitat a l’efecte de cotització per accidents de treball i malalties professionals sigui el mateix.

Així mateix, han incidit en la importància que les empreses tinguin un Pla de mobilitat, ja que a més d’ajudar a reduir els accidents laborals de trànsit també és una de les condicions opcionals per poder accedir al sistema Bonus.

També han indicat que des de la mútua s’està recopilant tota la informació i les dades necessàries per facilitar a les empreses mutualistes les quotes cotitzades i els índexs de sinistralitat per al càlcul de l’incentiu del BONUS campanya 2017, que correspon a l’exercici 2016.

La quantia màxima que percebran les empreses serà fins al 5 % de l’import de les quotes per contingències professionals corresponents al període d’observació, o fins al 10 % si els períodes d’observació són consecutius i si s’ha percebut l’incentiu en l’immediatament anterior.

En tots dos casos la cotització per contingències professionals serà superior a 5.000 euros i el límit de la reducció serà l’import de les inversions efectuades, els processos o els equips de prevenció de riscos laborals.