Notícies

20/09/2023

Unió de Mútues participarà en l’IV Congrés Prevencionar

Unió de Mútues participarà en l’IV Congrés Prevencionar. La trobada té com a lema principal “Salut, Seguretat i Sostenibilitat #2030” i tindrà lloc del 27 al 29 de setembre de 2023 amb més de 100 conferències impartides i més de 750 professionals de diferents nacionalitats.

La mútua participarà amb una ponència de Javier Murcia, tècnic de prevenció de l’àrea de Prevenció Càrrec a Quotes d’Unió de Mútues el pròxim 27 de setembre a les 18:45h presentant la metodologia Gest, una iniciativa innovadora dissenyada per a facilitar als responsables de persones la tasca de diagnosticar i predir possibles riscos derivats de la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’entorn laboral. Aquest projecte neix de la necessitat d’abordar els factors que intervenen en les innovacions tecnològiques de les empreses per a poder prevenir el seu impacte a nivell tant individual, com a organitzacional.

“Les TIC representen un fort canvi en el component tecnològic actual de les organitzacions i demanden la seva prevenció per a evitar riscos i efectes negatius del seu impacte en les empreses i els treballadors.” destaca Javier Murcia. “El model representa la relació entre agents creadors del tecnoestrés, els recursos disponibles per a afrontar-lo i les conseqüències derivades de la interacció dinàmica entre creadors i recursos sobre l’experiència de les persones. Gest aporta una sistemàtica per a facilitar el diagnòstic de possibles riscos derivats de la incorporació de les TIC, i orientar a l’empresa en la implantació de programes i activitats preventives adequades”.

Aquest projecte estratègic s’emmarca dins del Pla d’Activitats Preventives de 2023 d’Unió de Mútues, que té com a principal objectiu dispensar assessorament tècnic a les empreses en els aspectes necessaris per a la consecució efectiva i eficaç de la gestió de la prevenció, així com per a corregir deficiències que es puguin detectar.

En el Portal de Seguretat i Salut estan disponibles totes les campanyes, els seus recursos i materials de sensibilització i informació per a poder donar suport i contribuir a la reducció de la sinistralitat laboral de les empreses mutualistes.