Notícies

16/05/2018

Unió de Mútues premiada com a “Empresa Saludable” pel Ministeri d’Ocupació

El Ministeri d’Ocupació ha lliurat a Unió de Mútues el premi “Empresa Saludable” en la categoria de Bones Pràctiques de Promoció de la Salut en el Treball, durant l’acte de celebració de la III Trobada de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables, que organitza anualment l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSSBT), i que s’ha celebrat a Madrid.

En aquesta trobada es reconeix l’esforç conjunt de les empreses, dels treballadors i de la societat civil en la millora de la salut i el benestar dels treballadors, en els entorns laborals i fora d’aquests.

Amb aquest premi d’”Empresa Saludable” el Ministeri distingeix Unió de Mútues per gestionar la salut dels treballadors i les treballadores des d’un enfocament integral i integrat i per considerar la salut com una qüestió estratègica i transversal present en totes les polítiques de la mútua. A més, reconeix el compliment legal d’Unió de Mútues en la prevenció de riscos laborals.

El director de l’Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar en el Treball, Francisco Maestro, ha presidit l’acte i, juntament amb la directora general de l’Institut Valencià de la Seguretat i la Salut en el Treball, INVASSAT, Cristina Moreno, han fet lliurament a Unió de Mútues del premi en reconeixement a les seves bones pràctiques de promoció de la salut en el treball.

El responsable del Servei de Prevenció Propi de la mútua, Emilio Gómez, ha assenyalat la gran satisfacció que suposa aquest premi que “ens empeny” a seguir treballat en la línia iniciada el 2013, fomentant “la qualitat de la feina” i “la satisfacció dels treballadors” amb la generació d’“espais laborals saludables i confortables”.

Entre les bones pràctiques dutes a terme en els últims anys i que han fet a Unió de Mútues mereixedora d’aquesta distinció destaca el Pla de Salut, una iniciativa integral que se sustenta en quatre grans pilars: la salut cardiovascular, la salut psicològica, la prevenció de trastorns musculoesquelètics, TME, i la promoció de la responsabilitat per a una mobilitat segura a la carretera.

Tots aquests programes inclouen activitats que identifiquen i avaluen factors de risc que poden afectar la salut de la persona, no només en el seu entorn de treball sinó també en l’activitat extralaboral. Es tracta, a més, de les malalties que més incidència tenen en el món laboral, ja que la malaltia cardiovascular és una de les primeres causes de baixa laboral a Espanya després de la lumbàlgia, els trastorns musculoesquelètics, la depressió i els accidents de trànsit.

Per a tots aquests plans la mútua promou nombroses activitats divulgatives, formatives i informatives amb l’objectiu d’influir en una alimentació adequada, per a la prevenció de l’obesitat i la disminució de les malalties cerebrovasculars, mostrar els beneficis de l’esport, i influir en la correcció ergonòmica i postural.

A més, respecte a la responsabilitat i la seguretat a la carretera, la mútua desenvolupa diversos tallers teoricopràctics sobre els factors de risc en la conducció i actuacions formatives i de sensibilització sobre la prevenció i la seguretat en els desplaçaments per carretera.

També la mútua porta a terme el programa Emociona, basat en el desenvolupament de la intel·ligència emocional i l’entrenament de competències emocionals i socials que aporten benestar psicològic i beneficis per a la salut de les persones i les organitzacions.

Aquest premi concedit pel Ministeri s’uneix a l’esforç i al compromís que Unió de Mútues manté de forma continuada amb la protecció de la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors.

Des de 2014, la mútua té implantat en el seu sistema de gestió el model d’Empresa Saludable, que segueix els criteris de l’Organització Mundial de la Salut, OMS, fomentant i generant espais laborals saludables i confortables en els quals el principal actiu són les persones.

A més, des de 2013 està adherida i compromesa amb els valors de la Declaració de Luxemburg i forma part, des de 2014, de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables.