Notícies

09/06/2023

Unió de Mútues rep el Reconeixement d’Empresa Saludable i Sostenible en Promoció de la Salut en el Treball

El Ministeri de Treball i Economia Social ha atorgat a Unió de Mútues aquest reconeixement en l’acte de celebració de la VIII Trobada de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), ha atorgat a Unió de Mútues el reconeixement com a “Empresa Saludable i Sostenible en Promoció de la Salut en el Treball” en la VIII Trobada de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables, organitzat conjuntament per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, O.A., M.P. i l’Institut de Seguridade e Saúde Laboral de Galícia (ISSGA).

En aquest acte, que s’ha celebrat a Orense, es reconeix la labor exercida per les organitzacions enfront de situacions d’actualitat que preocupen el món del treball. En aquesta edició concretament, s’ha posat el focus en la promoció de la prevenció de la salut mental des de l’empresa, alineant-se amb els objectius de l’Estratègia de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027.

Mª Jesús Sagües, consellera tècnica del INSST, ha fet lliurament a Unió de Mútues del premi en reconeixement a les seues bones pràctiques de promoció de la salut mental. Amb aquest premi el Ministeri distingeix a Unió de Mútues per gestionar la salut dels treballadors i les treballadores des d’un enfocament integral i integrat i per considerar la salut com una qüestió estratègica i transversal present en totes les polítiques de la mútua. A més reconeix la proactivitat d’Unió de Mútues en matèria de prevenció de riscos laborals més enllà del compliment legal.

Conchín Monzonís, directora del Servei de Prevenció Propi de la mútua, ha reconegut la gran satisfacció que suposa aquest reconeixement, que és “el reflex del treball i esforç de l’equip d’Unió de Mútues per promoure espais de treball segurs i saludables amb l’objectiu de cuidar dels treballadors i treballadores de l’organització”. A més, afig que “sens dubte, aquest premi és un impuls per a continuar fomentant hàbits saludables mitjançant un sistema de treball programat, constant i de qualitat”.

Entre les bones pràctiques dutes a terme en els últims anys i que donen continuïtat als projectes anteriors s’han implantat dos plans de promoció de la salut: “Continuem cuidant la teua salut” i “Maduresa i Benestar en el treball” que han fet a Unió de Mútues mereixedora d’aquesta distinció i que pretenen millorar el coneixement de la plantilla sobre hàbits i estils de vida saludables en línia amb dues dels seus objectius estratègics: proporcionar llocs de treball segurs i adequats depenent de riscos específics existents promovent en tot moment la cultura preventiva i promoure millores i facilitar plans de salut que permeten aconseguir estils de vida saludables en l’entorn laboral, personal i familiar i així també contribuir amb la societat.

La iniciativa integral se sustenta en tres grans pilars: la promoció de la salut mental, la prevenció de trastorns musculoesquelètics (TME) i la salut cardiovascular. Per a tots aquests plans la mútua promou nombroses activitats formatives i informatives amb l’objectiu d’ajudar els treballadors i treballadores a previndre malalties de major incidència identificant i avaluant factors de risc que poden afectar la seua salut, no sols en el seu entorn de treball sinó també en l’activitat extralaboral.

Aquest premi concedit pel Ministeri s’uneix a l’esforç i al compromís que Unió de Mútues manté de forma continuada amb la protecció de la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors i treballadores.
Des de 2013 la mútua està adherida i compromesa amb els valors de la Declaració de Luxemburg i forma part, des de 2014 de la Xarxa Espanyola d’Empreses Saludables, realitzant una gestió preventiva com a Empresa Saludable, que segueix els criteris de l’Organització Mundial de la Salut, OMS, fomentant i generant espais laborals saludables i confortables en els quals el principal actiu són les persones.