Notícies

23/01/2024

Unió de Mútues se suma al compromís amb la nova Estratègia de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027

En un esforç per enfortir les condicions de seguretat i salut en l’àmbit laboral, Unió de Mútues s’uneix al compromís amb la recentment implementada Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027, que guiarà les accions de diversos factors clau en la prevenció de riscos laborals fins a l’any 2027.

Aquesta nova estratègia, vigent des de l’any 2023, organitza les iniciatives destinades a millorar les condicions laborals i reduir la sinistralitat, centrant-se en aspectes que es consideren fonamentals per a aconseguir aquests objectius de manera efectiva. Els sis Objectius Estratègics delineats en l’estratègia prioritzen àrees específiques que han d’abordar-se per a aconseguir aquesta meta.

Cadascun dels Objectius Estratègics incorpora múltiples línies d’actuació, acuradament alineades amb altres estratègies i plans nacionals, com la salut mental, la igualtat de gènere, el càncer laboral, la seguretat viària i la lluita contra el canvi climàtic, a més d’integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Unió de Mútues, en el seu compromís amb aquesta nova estratègia, convida a tots els seus mutualistes a conèixer els objectius a través de dos documents disponibles en el seu Portal de Seguretat i Salut. El primer d’ells ofereix un resum detallat de l’Estratègia, destacant els punts forts per objectius. El segon consta de fitxes individuals per a cadascun dels sis objectius, presentant les seves prioritats i línies d’actuació en format resumit.

Amb la difusió d’aquests documents, Unió de Mútues cerca proporcionar una visió clara i accessible de la forma en què Espanya abordarà la seguretat i salut en el treball en els pròxims anys. L’objectiu final és la creació d’entorns laborals segurs i saludables, amb un enfocament integral en la prevenció de riscos laborals que va més enllà de simplement evitar accidents en el lloc de treball.

Unió de Mútues reafirma el seu compromís amb la seguretat i salut en el treball, impulsant la implementació efectiva de la nova Estratègia Espanyola i treballant cap a un futur on els treballadors gaudeixin d’ambients laborals segurs i saludables.