Notícies

08/03/2023

Unió de Mútues s’uneix al Dia Internacional de la Dona

En Unió de Mútues ens sumem al Dia Internacional de la dona, un dia reivindicatiu per a la igualtat i la protecció dels drets de les dones que en el món laboral continua plantejant diferents desafiaments.

Unió de Mútues és una organització compromesa amb la igualtat i així es veu reflectit en el seu equip humà, amb un 38% d’homes en plantilla i un 62% de dones. Quant a la Junta Directiva, està constituïda per 10 homes i 11 dones, superant les dones al 50%. Aquest compromís es veu avalat amb el distintiu ‘Igualtat en l’empresa,’ concedit pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a les empreses i entitats que destaquen per la seva excel·lència en el desenvolupament de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones en l’àmbit laboral.

Desgraciadament, la desigualtat de la dona en l’àmbit laboral continua sent un problema greu en molts llocs del món. Malgrat els avanços en matèria d’igualtat de gènere, les dones continuen enfrontant barreres en l’accés a ocupacions ben remunerades, posicions de lideratge i oportunitats d’ascens. Només a través de l’acció col·lectiva i el compromís de tots, la societat pot avançar cap a un món en el qual les dones i els homes tinguin les mateixes oportunitats i drets.

Avui i tots els dies, s’ha de reconèixer la valuosa aportació que les dones fan en l’economia, en la política, en la cultura, en la ciència i en tots els aspectes de la vida. La igualtat de gènere és una responsabilitat col·lectiva de tots i totes per a aconseguir un món just i equitatiu.