Notícies

15/02/2018

Guia per a l’obtenció de l’incentiu BONUS

Unió de Mútues ha presentat i posat a disposició del seu col·lectiu associat una Guia informativa i un Simulador en línia Bonus amb l’objectiu de facilitar i agilitzar la sol·licitud i la tramitació d’aquest incentiu.

La mútua ha celebrat aquest matí, a València, a la seu de la Federació Empresarial del Metall, FEMEVAL, una jornada en què ha explicat les novetats i modificacions que introdueix el nou decret regulador del sistema d’incentiu BONUS que són d’aplicació per a la present campanya de 2018.

La jornada, adreçada a les empreses associades, despatxos d’advocats i assessories amb les quals col·labora habitualment la mútua, s’ha centrat en desenvolupar els requisits i les actuacions a complir per part de les empreses interessades que, d’acord amb el nou marc normatiu, contribueixin de forma eficaç i constatable a la reducció i la prevenció de la sinistralitat laboral.

Amb l’objectiu de col·laborar per aconseguir una gestió de l’incentiu més àgil i eficient, les tècniques i especialistes en prevenció d’Unió de Mútues, Conchín Monzonís i Lucila Serra, han presentat i posat a disposició dels assistents i de les empreses associades la Guia informativa BONUS així com el programa en línia Simulador BONUS per al càlcul simulat de la prestació.

Amb aquestes dues noves eines Unió de Mútues vol ajudar les empreses en la gestió de tots els passos que han de donar per a la presentació de la sol·licitud, el compliment dels requisits d’accés i el coneixement simulat de l’import de l’incentiu.

Durant la seva intervenció, la tècnica en prevenció de la mútua, Conchín Monzonís, ha assenyalat que la nova normativa introdueix una major seguretat jurídica i beneficia les empreses que implantin un sistema objectiu centrat en el comportament de la sinistralitat en comparació amb el sector al qual pertanyi l’empresa.

En aquest sentit ha recordat que “només amb el compliment dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscs laborals, els índexs de sinistralitat i el volum de cotització per contingències, les empreses interessades poden accedir a l’incentiu bonus”.

Per això, el Simulador Bonus permet a les empreses comprovar, abans de sol·licitar l’incentiu, si compleixen amb els índexs de sinistralitat i el volum de cotització per contingències professionals. A més, Monzonís ha especificat que “el resultat que s’obté es calcula amb la informació coneguda per la mútua en la data de la consulta, de manera que els períodes d’observació i els imports de cotització i índexs de sinistralitat aniran patint modificacions fins al 15 d’abril, moment en el qual s’obre el període de sol·licitud”.

Per la seva banda, la responsable de la prestació, Lucila Serra, ha explicat que, per tal d’accedir a l’incentiu, les empreses hauran de presentar una declaració responsable sobre les seves activitats preventives i l’existència d’una representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscs laborals.

Pel que fa al procés de concessió, com a principal novetat, Serra ha al·ludit a la quantia de l’incentiu a la qual podrà accedir l’empresa, que serà del 5 %, fins a arribar a un màxim del 10 % de les quotes per contingències professionals en el període objecte de sol·licitud, ja que “si l’empresa ha fet inversions en prevenció en el període d’observació, la quantia de l’incentiu s’incrementa”.

A més, pel que fa a l’abonament de l’incentiu, el sistema Bonus es finança amb càrrec al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social, constituït amb el 80 % dels excedents de gestió de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. El volum màxim dels recursos del Fons a disposició de les mútues en cada exercici per a aquesta finalitat serà el 3 % del saldo d’aquest fons.