Notícies

01/03/2021

Inspecció de Treball realitzarà 56.539 controls en 2021 a la Comunitat Valenciana

Es desenvoluparan campanyes específiques de prevenció de riscos derivats de la COVID19 i s’intensificarà la vigilància del frau vinculat als ERTE.

La Inspecció de Treball realitzarà un total de 56.539 actuacions programades al llarg del present any a la Comunitat Valenciana, segons ha anunciat el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero, durant el webinar organitzat per Unió de Mútues en col·laboració amb la Federació Empresarial del Metall, FEMEVAL, a València, i que ha congregat telemàticament un centenar de professionals, assessors laborals i empresaris.

Francisco Rogero ha presentat les principals línies d’Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Comunitat Valenciana per 2021, centrades, principalment, en la vigilància de l’economia irregular, l’ocupació i les relacions laborals, el compliment amb la normativa de la Seguretat i la prevenció de riscos laborals.

Per a això, està previst realitzar 16.028 actuacions a Alacant, 8.124 a Castelló i 32.387 a València, mitjançant el desenvolupament de campanyes dirigides als diferents sectors productius com son la construcció, l’hostaleria, el comerç i el sector hortofructícola.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, que concentra el 23% del total de les inspeccions, estan programades campanyes de control de mesures preventives a les obres −resols, buidatges, bastides penjades−, al sector marítim −vaixells de pesca i mercants− i a la recol·lecció agrícola de productes com la taronja, el raïm, i el caqui.

Com a novetat, i donada l’actual situació de la pandèmia, enguany es duran a terme campanyes específiques de vigilància i prevenció de riscos derivats de la COVID19 centrades en els riscos biològics, psicosocials i d’exposició als centres de treball. La inspecció fiscalitzarà i vigilarà el compliment de les mesures a les empreses, especialment als sectors més vulnerables, com son el sociosanitari, laboratoris o funeràries.

També, i com tots els anys, es durà a terme la campanya de control de la sílice cristal·lina al sector de la ceràmica, així com la de riscos musculoesquelétics dirigida a cambreres de pis, residències de la tercera edat, fabricació de productes metàl·lics i treballs en magatzems de cítrics.

Respecte a l’ocupació i les relacions laborals, el gruix de les actuacions es dirigirà a millorar el mercat de treball, mitjançant el control de la contractació, les condicions de treball i la lluita contra el frau.

A més, s’intensificarà la vigilància per a la detecció de frau en prestacions per desocupació o un altre tipus de frau en els ERTE relacionats amb la COVID-19, per a això es contempla “un augment de visites per a detectar incompliment o pràctiques irregulars, com el reinici de l’activitat sense comunicació prèvia al SEPE. Cal garantir el compliment de les condicions d’aquest mecanisme de protecció de l’ocupació”, ha destacat el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero.

La inspecció també vetllarà pel compliment de la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones a l’ocupació i la no discriminació a l’àmbit laboral.

Per a tot això estan programades actuacions centrades en la verificació de les ofertes d’ocupació publicades per les companyies, es revisaran els convenis col·lectius d’aplicació per evitar discriminació de qualsevol tipus, es vigilarà la formació i promoció professional, així com les condicions retributives, donat i que les empreses hauran de tenir un registre salarial desglossat per sexes.

A més, la inspecció podrà requerir a les empreses els protocols d’actuació contra l’assetjament sexual, laboral o de gènere i els plans d’igualtat, que les empreses de més de 100 treballadors tenen l’obligació legal d’implantar a partir del pròxim dia 7 de març.

Al webinar, juntament amb el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero, han participat el secretari general de FEMEVAL, Alejandro Soliveres, la directora territorial d’Unió de Mútues, Mª Ángeles Capilla, i la Cap de la Inspecció de Treball i S. S. de València, Silvia Parra.