Notícies

01/03/2021

Inspecció de Treball realitzarà 56.539 controls en 2021 en la Comunitat Valenciana

Es desenvoluparan campanyes específiques de prevenció de riscos derivats de la COVID19 i s’intensificarà la vigilància del frau vinculat en els ERTE.

La Inspecció de Treball realitzarà un total de 56.539 actuacions programades al llarg del present any a la Comunitat Valenciana, segons ha anunciat el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero, durant el webinar organitzat per Unión de Mutuas en col·laboració amb la Federació Empresarial del Metall, FEMEVAL, en València, i que ha congregat telemàticament a un centenar de professionals, assessors laborals i empresaris.

Francisco Rogero ha presentat les principals línies d’Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en la Comunitat Valenciana per a 2021, centrades, principalment, en la vigilància de l’economia irregular, l’ocupació i les relacions laborals, el compliment amb la normativa de la Seguretat i la prevenció de riscos laborals.

Per a això, està previst realitzar 16.028 actuacions en Alacant, 8.124 en Castelló i 32.387 en València, a través del desenvolupament de campanyes dirigides als diferents sectors productius, com ara la construcció, l’hostaleria, el comerç i el sector hortofructícola.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, que concentra el 23% del total de les inspeccions, estan programades campanyes de control de mesures preventives en les obres −resols, buidatges, bastides penjades−, en el sector marítim −vaixells de pesca i mercants− i en la recol·lecció agrícola de productes com la taronja, el raïm, i el caqui.

Com a novetat, i donada l’actual situació de la pandèmia, enguany es duran a terme campanyes específiques de vigilància i prevenció de riscos derivats de la COVID19 centrades en els riscos biològics, psicosocials i d’exposició en els centres de treball. La inspecció fiscalitzarà i vigilarà el compliment de les mesures en les empreses, especialment en els sectors més vulnerables, com ara el sociosanitari, laboratoris o funeràries.

També, i com tots els anys, es durà a terme la campanya de control de la sílice cristal·lina en el sector de la ceràmica, així com la de riscos musculoesquelétics dirigida a cambreres de pis, residències de la tercera edat, fabricació de productes metàl·lics i treballs en magatzems de cítrics.

Respecte a l’ocupació i les relacions laborals, el gruix de les actuacions es dirigirà a millorar el mercat de treball, a través del control de la contractació, les condicions de treball i la lluita contra el frau.

A més, s’intensificarà la vigilància per a la detecció de frau en prestacions per desocupació o un altre tipus de frau en els ERTE relacionats amb la COVID-19, per a això es contempla “un augment de visites per a detectar incompliment o pràctiques irregulars, com el reinici de l’activitat sense comunicació prèvia al SEPE. Cal garantir el compliment de les condicions d’aquest mecanisme de protecció de l’ocupació”, ha destacat el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero.

La inspecció també vetllarà pel compliment de la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l’ocupació i la no discriminació en l’àmbit laboral.

Per a tot això estan programades actuacions centrades en la verificació de les ofertes d’ocupació publicades per les companyies, es revisaran els convenis col·lectius d’aplicació per tal d’evitar discriminació de qualsevol tipus, es vigilarà la formació i promoció professional, així com les condicions retributives, ja que les empreses hauran de tindre un registre salarial desglossat per sexes.

Ademés, la inspecció podrà requerir a les empreses els protocols d’actuació contra l’assetjament sexual, laboral o de gènere i els plans d’igualtat, els quals les empreses de més de 100 treballadors tenen l’obligació legal d’implantar a partir del pròxim dia 7 de març.

En el webinar, juntament amb el director territorial de la Inspecció de Treball, Francisco Rogero, han participat el secretari general de FEMEVAL, Alejandro Soliveres, la directora territorial d’Unión de Mutuas, Mª Ángeles Capilla, i la Cap de la Inspecció de Treball i S. S. de València, Silvia Parra.