Notícies

08/11/2017

L’ATA i Unió de Mútues analitzen la nova llei del treball autònom

L’Associació de Treballadors Autònoms (ATA) i Unió de Mútues han celebrat, a València, una jornada informativa sobre la nova llei de reformes del treball autònom que té per objectiu impulsar l’ocupació per compte propi a través d’ajuts econòmics i menys tràmits burocràtics i que va entrar en vigor el passat 26 d’octubre, a excepció d’una sèrie de mesures que no tindran efecte fins al pròxim 1 de gener de 2018.

A la jornada han participat el catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social, Carlos Luis Alfonso, la titular del Dret del Treball, Gemma Fabregat, el president d’ATA-CV, Rafael Pardo, el vicesecretari general d’ATA, Alberto Ara, i el secretari general de la FEMEVAL, Alejandro Soliveres.

En la seva intervenció, el catedràtic de Dret del Treball i la Seguretat Social, Carlos Luis Alfonso, ha assenyalat que es tracta d’una llei que conté un elenc variat de mesures que “pretenen potenciar i fer més atractiva l’ocupació autònoma” i ha abordat les principals novetats que introdueix la norma pel que fa a les millores fiscals i laborals, la reducció de les càrregues econòmiques i administratives, la pervivència de l’activitat emprenedora i la jubilació activa.

Pel que fa a les mesures en matèria de cotització, ha destacat l’ampliació temporal de la tarifa plana, la base mínima per a autònoms de més de 10 treballadors, la reducció dels recàrrecs per quotes fora del termini, el canvi de cotització fins a quatre vegades l’any i la pluriactivitat.

Pel que fa a la tarifa plana, que no entrarà en vigor fins a l’1 de gener de 2018, ha analitzat l’ampliació a 12 mesos de la quota reduïda de 50 euros per als nous autònoms, en lloc dels 6 actuals; així com la tarifa plana per a persones amb discapacitat, violència de gènere i víctimes de terrorisme, i la bonificació especial per als homes de menys de 30 anys, o dones de menys de 35, que emprenguin o reemprenguin. Es tracta, segons Alfonso, de “contribuir a disminuir els costos en el primer període d’obertura de la nova activitat”.

Sobre les mesures per facilitar la cotització a la SS i per reduir les càrregues administratives, el catedràtic Carlos Alfonso ha abordat la reducció dels recàrrecs per ingrés fora del termini, que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de l’any que ve, i que té per objectiu “abaratir el recàrrec del que pot ser un descuit o oblit de l’ingrés de quotes, i així facilitar el compliment de l’obligació de cotitzar”. En aquest sentit ha explicat que el recàrrec, que abans era sempre del 20 %, serà del 10 % si les quotes s’abonen durant el primer mes natural següent del venciment del termini, però “si és posterior continua sent del 20 %”.

També ha assenyalat que a partir de l’1 de gener es començarà a aplicar la possibilitat d’efectuar diverses altes i baixes durant l’any. “Depenent sempre, lògicament, de l’existència o no d’activitat”, es poden produir fins a tres altes que esdevenen efectives des del dia en què es produeixin, la qual cosa evita cotitzar tot el més sencer, i exactament el mateix fins a tres baixes.

Així, ha destacat l’expert en Dret del Treball, “s’adeqüen les possibilitats d’efectuar altes i baixes i els seus efectes en l’activitat real de l’autònom”, la qual cosa és “especialment interessant en treballs estacionals o de temporada cada vegada més freqüents” i evita cotitzar durant més temps del que realment algú està en actiu.

També, sobre els canvis de base de cotització, els autònoms podran canviar fins a quatre vegades l’any, en els períodes compresos entre l’1 de gener i el 31 de març, entre l’1 d’abril i el 30 de juny, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre i entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.

El canvi de base “no requereix cap causa”, és una “decisió lliure de l’autònom” que li permet “adaptar millor la seva base de cotització als seus ingressos”, sense vincular-lo durant períodes llargs, només durant tres mesos, ha subratllat Carlos Luis Alfonso.

Respecte a la pluriactivitat, mesures que estan en vigor des del passat 26 d’octubre, la llei estableix que el reintegrament del 50 % de l’excés de cotització, que es produirà en condicions normals “abans de l’1 de maig de l’exercici següent d’aquell exercici en el qual es va produir l’excés de cotització sense necessitat de petició de l’interessat, es produeix d’ofici, de manera que “se simplifica l’abaratiment de la cotització en aquestes situacions de pluriactivitat”.

També ha fet referència al fet que la llei reconeix l’accident in itinere, i estén al règim de treballadors autònoms el concepte de l’accident de treball in itinere que s’aplica en el règim general. A aquest efecte, es considera com a centre de treball “aquell centre en el qual es desenvolupa l’activitat si no coincideix amb el domicili propi i està destinat a l’activitat a efectes fiscals”.

Per la seva banda, la titular de Dret del Treball, Gemma Fabregat, ha abordat les mesures de conciliació familiar i laboral, com l’ampliació a dotze anys d’edat de les bonificacions per tenir cura d’un fill, la compatibilitat entre la pensió de jubilació i el treball de l’autònom amb treballadors i la contractació de familiars.

El president d’ATA-CV, Rafael Pardo, i el vicesecretari general d’ATA, Alberto Ara, han valorat positivament aquesta llei, que afecta més de tres milions d’autònoms a Espanya, i que tot i que és “millor del que es preveia” encara “deixa coses pendents, com el principi d’habitualitat, que esperem que es puguin esmenar en la Subcomissió del Pacte de Toledo”.

Finalment, el secretari general de la FEMEVAL, Alejandro Soliveres, ha destacat el protagonisme del treballador per compte propi en l’activitat productiva que en la sortida de la crisi econòmica demostra “el seu potencial en la creació d’ocupació i la seva capacitat de recuperació”.