Notícies

18/05/2022

Posem en marxa la campanya “Cero greus i mortals”

La iniciativa se centra a promoure entorns de treball segurs per tal de reduir la sinistralitat laboral, especialment en els accidents que causen lesions greus i mortals.

La sinistralitat laboral continua sent una assignatura pendent al món laboral. Segons el Ministeri de Treball i Economia Social en el període 2017-2019 van morir a Espanya 1.626 persones a causa d’un accident de treball durant la jornada. El 42% d’aquestes morts van ser per patologies no traumàtiques, el 18% per accidents de tràfic, el 13% per aixafaments i l’11% per caigudes en altura.

També a la Comunitat Valenciana i segons l’INVASSAT, durant el 2020, es van produir 425 accidents greus i mortals en una jornada (56 mortals i 369 greus). Els colps per caigudes a distint nivell, els atrapaments i els aixafaments van ser les formes més freqüents de produir-se aquests accidents.

Ateses aquestes xifres, i dins del Pla General d’Activitats Preventives, Unió de Mútues ha promogut la campanya “Cero greus i mortals” amb l’objectiu d’identificar les principals tipologies i les causes que ocasionen els accidents greus i mortals, informar sobre els factors de risc que els produeixen i facilitar recomanacions per evitar-los.

“Mitjançant la campanya volem actuar sobre les activitats que presenten unes taxes majors d’incidència pel que fa als accidents de treball de tipus greu i mortal, i seguir la línia del Pla de Xoc contra els accidents mortals en el treball, elaborat pel Ministeri de Treball i Economia Social a través de l’INSST, ha explicat Emilio Gómez, el Responsable de Prevenció amb càrrec a quotes d’Unió de Mútues.

A partir d’aquest pla, la campanya “Cero greus i mortals” està articulada al voltant de cinc grans accions per poder combatre els accidents en els treballs sobre cobertes per caigudes en altura, aquells derivats d’una patologia no traumàtica, els de tipus agrari, ramader i pesquer, els accidents ocasionats per atrapaments i aixafaments en màquines i magatzematge, i els accidents per  carretons elevadors mentre s’hi circulava o s’hi conduïen.

La Mutua difondrà i posarà a disposició de les empreses mutualistes, treballadors protegits i autònoms adherits, diversos suports i materials divulgatius de bones pràctiques i recomanacions per prevenir aquest tipus d’accidents. També està previst realitzar una sèrie de visites a empreses l’activitat principal de la qual coincideixi amb aquelles que tenen un nombre major d’accidents greus i mortals produïts durant l’any 2021.

Els continguts de sensibilització es difondran i s’incorporaran mensualment en el Portal de Seguretat i Salut d’Unió de Mútues en l’apartat destinat a la campanya.