Pagament de prestacions – Informació important

Des de l’1 de gener de 2024, totes les prestacions econòmiques (incloent incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i la lactància natural, cessament d’activitat i cura de menors afectats per càncer i altres malalties greus) s’abonen mitjançant transferència bancària de manera mensual. Els pagaments es realitzen durant els 5 primers dies hàbils del mes*, tal com es pot veure en el calendari anual de pagaments.

En el cas de la incapacitat temporal, no serà necessari presentar parts de confirmació.

Calendari pago prestacions

*Unió de Mútues emet l’ordre de transferència bancària durant aquests cinc primers dies, l’abonament en el compte corrent del beneficiari es rebrà en els dies següents.