Pagament de prestacions – Informació important

Des de l’1 de gener de 2024, totes les prestacions econòmiques (incloent incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i la lactància natural, cessament d’activitat i cura de menors afectats per càncer i altres malalties greus) s’abonen mitjançant transferència bancària de manera mensual. Les sol·licituds aprovades amb posterioritat a l’1 de maig de 2024 s’abonaran a mes vençut entre el dia 21 i 26 de cada mes.*

En el cas de la incapacitat temporal, no serà necessari presentar parts de confirmació.

* Unión de Mutuas emet l’ordre de transferència bancària durant eixe període, l’abonament en el compte corrent del beneficiari es rebrà en els dies següents.