Notícies

01/07/2021

Unió de Mútues tanca l’any 2020 amb uns ingressos de 440,6 milions d’euros

Unió de Mútues ha presentat a la Junta General, celebrada aquest matí a Castelló, el balanç de gestió i la Memòria de Sostenibilitat i Govern Corporatiu corresponent a l’exercici 2020. L’any marcat per la pandèmia, Unió de Mútues ha gestionat els seus recursos amb la màxima eficiència, d’acord amb la normativa que la regeix i les normes especials que el Govern ha anat publicant per pal·liar l’efecte negatiu de la COVID-19 en les persones i en l’economia.

El volum total d’ingressos va ascendir a 440,6 milions d’euros, un 66,3% més que l’any anterior a causa de les transferències rebudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social per al pagament de les prestacions extraordinàries i la incapacitat per COVID. Així mateix, les quotes reportades van arribar fins als 255,14 milions d’euros, la qual cosa va suposar un increment del 2,17% respecte a 2019.

La mútua va finalitzar l’exercici amb un excedent de 27 milions d’euros a la gestió de les contingències professionals. Malgrat l’excepcionalitat i les dificultats esdevingudes, el patrimoni net de l’entitat en balanç integrat va ascendir a 102,2 milions d’euros, unes dades econòmiques que confirmen la solvència d’Unió de Mútues i l’eficiència en la gestió realitzada en un any tan atípic, de manera que contribueix a la sostenibilitat de la Seguretat Social.

Igualment, la cobertura de l’entitat va arribar a 36.1 25 empreses mutualistes l’any passat, a 334.409 treballadors protegits per contingències professionals, a 291.582 per contingències comunes i a 66.388 autònoms.

En total, durant 2020, la mútua va gestionar 326,4 milions d’euros en prestacions econòmiques per accident de treball, malalties professionals, contingències comunes, cessament d’activitat dels treballadors autònoms, risc durant l’embaràs i cura de menor amb malaltia greu. Açò inclou les prestacions extraordinàries aprovades pel govern destinades als autònoms per a alleujar la greu situació econòmica creada per la pandèmia.

En la seva intervenció, el president d’Unió de Mútues, José Mª Gozalbo, ha posat en valor l’aportació a la societat i la gran labor dels treballadors de la mútua, que “immediatament es van adaptar a la nova manera de treballar i, en uns moments tan complicats, van multiplicar el seu esforços i es van bolcar per atendre i facilitar puntualment als treballadors protegits i adherits les ajudes extraordinàries, i sense deixar de gestionar també totes les altres prestacions, de manera que van complir amb la vocació social i de servei públic de la mútua”.

Un servei integrat en la transformació digital, on, durant el 2020, Unió de Mútues va continuar avançant amb la incorporació de les noves tecnologies i on la via electrònica es converteix en el canal habitual de l’entitat en la seva relació amb els usuaris i les Administracions, cosa que promou una gestió més eficient, més pròxima, i més transparent.

També, quant a l’activitat sanitària, Unió de Mútues va continuar cuidant la salut dels treballadors, i en la seva xarxa de centres assistencials va atendre 150.000 consultes mèdiques, entre contingències professionals i comunes, i va realitzar 1.648 intervencions quirúrgiques. Una cura assistencial reconeguda i valorada pels usuaris, que en les enquestes han expressat un nivell de satisfacció del 94,7% per part dels treballadors accidentats i una satisfacció del 100% per part dels treballadors hospitalitzats.

En aquest sentit, i malgrat els requeriments del coronavirus, l’entitat va poder aconseguir tots els objectius estratègics marcats a principis de l’any. Va renovar el segell d’excel·lència empresarial EFQM +500, així com tots els models de gestió on està certificada quant a la responsabilitat social, la qualitat, la seguretat del pacient, la innovació, l’empresa saludable, la gestió mediambiental, la prevenció de delictes i la seguretat de la informació.

També, i fruit del compromís amb l’excel·lència i la millora contínua, va renovar l’acreditació QH +3 estrelles d’Excel·lència a la Qualitat Assistencial, i es va integrar al reduït grup de les 20 organitzacions que compten amb les tres estrelles a Espanya. Així mateix, i per tercer any consecutiu, el Club d’Excel·lència en Gestió va reconèixer a la Mútua amb el títol d’Ambaixadors de l’Excel·lència Europea 2020, un guardó a què només poden accedir les organitzacions que, com a Unió de Mútues, tenen vigent l’EFQM 500+ amb una puntuació superior als 600 punts.

Igualment, va obtenir el Premi a la Millor Empresa Innovadora 2020, concedit pel Club d’Innovació de la Comunitat Valenciana, el Premi Faro a la Igualtat del Port de Castelló i el Premi de Valoració Funcional per un estudi clínic sobre la fuetada cervical concedida per l’IBV, Institut de Biomecànica de València.