Notícies

01/07/2021

Unión de Mutuas tanca l’any 2020 amb uns ingressos de 440,6 milions d’euros

Unión de Mutuas ha presentat a la Junta General, celebrada aquest matí en Castelló, el balanç de gestió i la Memòria de Sostenibilitat i Govern Corporatiu corresponent a l’exercici 2020. L’any marcat per la pandèmia, Unión de Mutuas ha gestionat els seus recursos amb la màxima eficiència, d’acord amb la normativa que la regeix i les normes especials que el Govern ha anat publicant per a pal·liar l’efecte negatiu de la COVID-19 en les persones i en l’economia.

El volum total d’ingressos va ascendir a 440,6 milions d’euros, un 66,3% més que l’any anterior a causa de les transferències rebudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social per al pagament de les prestacions extraordinàries i la incapacitat per COVID. Així mateix, les quotes reportades van arribar fins als 255,14 milions d’euros, fet que va suposar un increment del 2,17% respecte a 2019.

La mútua va finalitzar l’exercici amb un excedent de 27 milions d’euros en la gestió de les contingències professionals. Malgrat l’excepcionalitat i les dificultats esdevingudes, el patrimoni net de l’entitat en balanç integrat va ascendir a 102,2 milions d’euros, unes dades econòmiques que confirmen la solvència d’Unión de Mutuas i l’eficiència en la gestió realitzada en un any tan atípic, de manera que contribueix a la sostenibilitat de la Seguretat Social.

Igualment, la cobertura de l’entitat va arribar a 36.1 25 empreses mutualistes l’any passat, a 334.409 treballadors protegits per contingències professionals, a 291.582 per contingències comunes i a 66.388 autònoms.

En total, durant 2020, la mútua va gestionar 326,4 milions d’euros en prestacions econòmiques per accident de treball, enfermetats professionals, contingències comunes, cessament d’activitat dels treballadors autònoms, risc durant l’embaràs i cura de menor amb enfermetat greu. Açò inclou les prestacions extraordinàries aprovades pel govern destinades als autònoms per a alleujar la greu situació econòmica creada per la pandèmia.

En la seua intervenció, el president d’Unión de Mutuas, José Mª Gozalbo, ha posat en valor l’aportació a la societat i la gran labor dels treballadors de la mútua, que “immediatament es van adaptar a la nova manera de treballar i, en uns moments tan complicats, van multiplicar el seu esforços i es van bolcar per a atendre i facilitar puntualment als treballadors protegits i adherits les ajudes extraordinàries, i sense deixar de gestionar també totes les altres prestacions, de manera que van complir amb la vocació social i de servei públic de la mútua”.

Un servei integrat en la transformació digital, en què, durant el 2020, Unión de Mutuas va continuar avançant amb la incorporació de les noves tecnologies i en què la via electrònica es converteix en el canal habitual de l’entitat en la seua relació amb els usuaris i les Administracions, fet que promou una gestió més eficient, més pròxima, i més transparent.

També, pel que fa a l’activitat sanitària, Unión de Mutuas va continuar cuidant la salut dels treballadors, i en la seua xarxa de centres assistencials va atendre 150.000 consultes mèdiques, entre contingències professionals i comunes, i va realitzar 1.648 intervencions quirúrgiques. Una cura assistencial reconeguda i valorada pels usuaris, que en les enquestes han expressat un nivell de satisfacció del 94,7% per part dels treballadors accidentats i una satisfacció del 100% per part dels treballadors hospitalitzats.

En aquest sentit, i malgrat els requeriments del coronavirus, l’entitat va poder aconseguir tots els objectius estratègics marcats a principis de l’any. Va renovar el segell d’excel·lència empresarial EFQM +500, així com tots els models de gestió en els quals està certificada quant a la responsabilitat social, la qualitat, la seguretat del pacient, la innovació, l’empresa saludable, la gestió mediambiental, la prevenció de delictes i la seguretat de la informació.

També, i fruit del compromís amb l’excel·lència i la millora contínua, va renovar l’acreditació QH +3 estreles d’Excel·lència a la Qualitat Assistencial, i es va integrar al reduït grup de les 20 organitzacions que compten amb les tres estreles a Espanya. Així mateix, i per tercer any consecutiu, el Club d’Excel·lència en Gestió va reconèixer a la Mútua amb el títol d’Ambaixadors de l’Excel·lència Europea 2020, un guardó al qual només poden accedir les organitzacions que, com a Unión de Mutuas, tenen vigent l’EFQM 500+ amb una puntuació superior als 600 punts.

Igualment, va obtenir el Premi a la Millor Empresa Innovadora 2020, concedit pel Club d’Innovació de la Comunitat Valenciana, el Premi Faro a la Igualtat del Port de Castelló i el Premi de Valoració Funcional per un estudi clínic sobre la fuetada cervical concedida per l’IBV, Institut de Biomecànica de València.