Activitats amb càrrec a quotes

UNIÓN DE MUTUAS, en el conjunt d’activitats emmarcades dins de l’article 2 del RD. 860/2018, de 13 de juliol, així com aquelles definides en la Resolució de 28 de març de 2019 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, disposa d’un pla que té per objecte promoure la prevenció dels riscos professionals, la informació i la consulta i sensibilització dels treballadors i empresaris en matèria preventiva, així com promoure la integració preventiva en l’empresa, contribuint en el seu conjunt a la reducció de la sinistralitat, a favor de les empreses associades i dels seus treballadors dependents, i dels treballadors per compte propi adherits que tinguen cobertes les contingències professionals.