Medi ambient

Unión de Mutuas és una empresa compromesa amb el medi ambient, com demostra que des de 2003 dispose d’un sistema de gestió mediambiental certificat d’acord amb la Norma ISO 14001. Fruit d’aquest compromís, l’Institut de Traumatologia d’Unión de Mutuas està inscrit, de manera voluntària, en el registre de la petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni aprovat pel Consell de Ministres en 14 de març de 2014 mitjançant el Reial decret 163/2014.

Per a açò, ha calculat la seua petjada de carboni en els abastos 1 i 2 (emissions directes i emissions indirectes, derivades de l’ús d’electricitat, de gasos d’efecte hivernacle) i ha preparat un Pla de Reducció d’Emissions on s’estableixen accions per a reduir aquesta petjada de carboni.

La petjada de carboni en 2017 va ser de 930 t CO2 eq, mentre que en el 2018 ha sigut de 412 t CO2 eq. Concretant a l’Institut de Traumatologia d’Unión de Mutuas, la petjada de carboni en el 2017 va ser de 334 t CO2 eq, mentre que en el 2018 ha sigut de 200 t CO2 eq.

Mitjançant la memòria de RSC anual s’informarà dels resultats mediambientals d’Unión de Mutuas, així com del resultat de les accions implantades per a la reducció de l’impacte sobre el medi ambient dels últims anys.

Si vols contribuir a reduir l’impacte ambiental, pots consultar la Guia Mediambiental d’Unión de Mutuas, on s’ofereixen consells tant a nivell domèstic com a professional.

Guia Mediambiental

G medio ambiental VAL

Eficiència energètica

Unión de Mutuas, en el seu compromís amb el medi ambient, aposta per l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia. Per això, obri aquest espai on trobareu informació sobre seminaris, jornades, consells pràctics, etc. que poden ajudar a millorar en el dia a dia i en les empreses.

Viquipèdia:

L’eficiència energètica és l’ús eficient de l’energia. Es tracta d’optimitzar els processos productius i l’ús de l’energia utilitzant el mateix o menys per a produir més béns i servicis. Dit d’una altra manera, produir més amb menys energia. No es tracta d’estalviar llum, sinó d’il·luminar millor consumint menys electricitat, per exemple.

Els individus i les organitzacions que són consumidors directes d’energia poden reduir el consum energètic per a disminuir costos i promoure la sostenibilitat econòmica, política i ambiental.