Responsabilitat Social

Codi Ètic i de Bon Govern

Pla de Responsabilitat Social Corporativa

Igualtat

VI Pla d' Igualtat d'Unión de Mutuas 2022-2025

VI Plan Igualdad 2022-2025 LI-239-ES

Guia per a l'ús no sexista del llenguatge i la imatge d'Unión de Mutuas

Guia per al tracte a persones amb diversitat funcional a Unión de Mutuas

Mediambient

Guia Mediambiental

Memòries de responsabilitat social corporativa

Memòria de Sostenibilitat 2022

Memòria de Sostenibilitat i Govern Corporatiu 2021

Memòria de Sostenibilitat i Govern Corporatiu 2020

Memòria de Sostenibilitat i Govern Corporatiu 2019

Memòria RSC 2018

Memòria RSC 2017

Memòria RSC 2016

Memòria RSC 2015

Memòria RSC 2014

Memòria RSC 2013

Memòria RSC 2012

Memòria RSC 2011

Memòria de sostenibilitat 2010

Memòria de sostenibilitat 2009

Memòria de sostenibilitat 2008

Memòria de sostenibilitat 2007

Memòria de sostenibilitat 2006