La nostra història

El 1990 va nàixer Unión de Mutuas, de la integració de Mutua Industrial Castellonense (que amb anterioritat havia integrat la Mutua Agraria de Almazora, Mutua de Burriana i Mutua de Accidentes en la Agricultura de Vila-real) amb Mutua Segorbina, Mutua de Cheste, Mutua Unión Gremial Valentina, Mutua Saguntina i Mutua Unión de Empresas Industriales.

Amb posterioritat es va dur a terme la fusió amb Mutua de Azulejeros (amb efecte l’1 de gener de 1992), amb la qual cosa es van integrar en la nova entitat les mútues que havien sigut fusionades en el seu dia per Mutua de Azulejeros (Mutua de Manises, Mutua La Senyera, Mutua AMAT). Així es va constituir la primera mútua amb seu a la Comunitat Valenciana i amb una gran densitat de mitjans.

Després de l’última fusió duta a terme a finals de l’any 2004 amb la integració de la Mutua Gremiat, Unión de Mutuas té presència a deu comunitats autònomes de tot l’Estat, on podem atendre amb mitjans propis les necessitats de les nostres empreses.