Sistema Delt@

El Sistema Delt@ és el Sistema de Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats, de caràcter obligatori a partir de l’1 de gener de 2004, que ha posat en marxa el Ministeri de Treball i Afers Socials.

Mitjançant aquest sistema podeu transmetre a Unión de Mutuas, com a entitat acreditada, tant els comunicats d’accident de treball com la relació d’accidents ocorreguts sense baixa mèdica, per Internet.

Les transaccions es fan des de la pàgina web delta.empleo.gob.es (pàgina del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social).

L’objectiu principal d’aquest sistema és agilitzar els tràmits relacionats amb els informes d’accidents de treball i assegurar en tot moment la confidencialitat de les dades.

Requisits per a transmetre els comunicats per Internet

Obtenció del Certificat classe CA2, emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Equip informàtic: Pentium II o superior, Windows 98/Me/NT/2000/XP (superior a Windows 95, navegador Netscape 6.0, Explorer 5.5 o superior i connexió a Internet.

Com obtenir el certificat CA2

Sol·licitar el certificat a través de la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre: www.cert.fnmt.es. L’FNMT emmagatzema les dades de la petició i dóna al sol·licitant un codi de sol·licitud de certificat.

Acudir personalment a l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària) aportant el NIF i el codi de sol·licitud.

Podreu baixar el vostre certificat a partir del dia hàbil següent a l’acreditació. Es pot baixar a la mateixa pàgina web de l’FNMT. Per a fer-ho, us heu d’identificar amb el vostre NIF i codi de sol·licitud. Es recomana fer una còpia de seguretat del certificat i de la clau privada.

Aquest certificat garantix les comunicacions i els enviaments que feu a través del Sistema Delt@ i acredita tant el contingut com el moment en què es va fer.

El procés de Prestació Econòmica Incapacitat d’Unión de Mutuas queda a disposició en el seu telèfon 964 727 721 de qui ho necessite per a aclarir qualsevol dubte que puga sorgir a propòsit d’esta nova pràctica.