Empreses · Unitat d’Absentisme

Gestió de l’absentisme

L’absentisme laboral és tota absència d’una persona en el seu lloc de treball en hores que corresponen a un dia laborable, dins de la jornada legal, excloent el període de vacances.

Et preocupa l’absentisme a la teua empresa?

La gestió de l’absentisme és una responsabilitat compartida. Aproximadament un 85% d’absentisme és per causa mèdica, i Unión de Mutuas pot ajudar en la gestió d’aquest tipus d’absentisme.

Com ho fem?

MESUREM DETECTEM AVALUEM ACTUEM

Factors que influeixen en l'absentisme

Els factors que influeixen en l’absentisme de causa mèdica són:

 • Factors personals: actitud, condicions socioeconòmiques i familiars
 • Factors laborals: mida de l’empresa, gestió de recursos humans, ambient en el lloc de treball
 • Factors assistencials: són els factors relacionats amb el Sistema Públic de Salut i les llistes d’espera
 • Factors clínics: símptomes i signes que limiten la capacitat per als requeriments laborals.

Repercussió de l'absentisme a l'empresa

L’absentisme:

 • Incrementa els costos
 • Origina problemes organitzatius
 • Es perd productivitat, eficàcia i qualitat.

Beneficis d'implantar un model de gestió d'absentisme a l'empresa

Són molts els beneficis que aporta la gestió de l’absentisme a les empreses:

 • Ajuda a optimitzar la gestió i organització dels recursos humans de l’empresa
 • Prevenció d’accidents de treball i ajuda a millorar la salut dels treballadors
 • Contribueix a la sostenibilitat de la Seguretat Social.

Unión de Mutuas és conscient de la repercussió que suposa l’absentisme de causa mèdica per a les seues empreses mutualistes. Considerem que cal abordar l’absentisme des de la promoció de la salut i la implantació d’una cultura basada en la prevenció.

Tenint en compte que el nostre objectiu principal és la salut del treballador, Unión de Mutuas pretén col·laborar amb les empreses per adequar l’absentisme laboral, de manera que posa a disposició de les empreses la Unitat d’Absentisme.

Unió de Mútues ajuda als treballadors a la seua ràpida i ràpida recuperació facilitant-los els millors mitjans mèdics i ajuda a les empreses en la gestió de l’absentisme.

Per això, posem a disposició de l’empresa:

 • Una àmplia xarxa de centres sanitaris
 • Quadre mèdic per a l’assistència sanitària i gestió de contingències professionals
 • Metges avaluadors en incapacitat temporal per contingència comuna amb dedicació exclusiva
 • Serveis mèdics d’especialitats en diferents patologies per a assistències sanitàries
 • Experts en hàbits saludables, mobilitat segura i responsable, trastorns musculoesqulètics, gestió de les emocions i riscos cardiovasculars
 • Assessorament en la implantació de models de gestió
 • Unitats mèdiques especialitzades en diferents patologies
 • Interlocutor únic.

Unitat d'Absentisme d'Unión de Mutuas

El principal objectiu de la Unitat d’Absentisme és minimitzar els factors que afavoreixen l’absentisme i dinamitzar els factors que permeten el retorn de les persones al seu lloc de treball.

A Unión de Mutuas, per ajudar les empreses mutualistes a una gestió eficaç de l’absentisme, analitzem a cada empresa de manera personalitzada seguint el nostre model de millora contínua i aportem solucions dissenyades en funció de les necessitats de cada empresa.

A més, en la gestió personalitzada per a cada organització, treballem la “microgestió”, i aportem tots els recursos necessaris, ja que comptem amb un equip multidisciplinari que ens permet adequar l’absentisme.

Com actua la Unitat d'Absentisme?

La Unitat d’Absentisme d’Unión de Mutuas es basa en el Cicle de Deming de millora contínua.

Què et permet el portal d’absentisme d'Unión de Mutuas?

El portal d’absentisme d’Unión de Mutuas t’ajuda a gestionar l’absentisme a la teua empresa. A través d’aquest portal, posem a la teua disposició totes les eines per facilitar el control i les gestions relacionades amb l’absentisme de la teua empresa, com són:

 • Calculadora per calcular els costos d’absentisme
 • Qüestionari d’anàlisi de situació
 • Quadres de comandament
 • Indicadors d’absentisme
 • Informes complets d’absentisme a l’empresa
 • Informe de costos d’absentisme
 • Estudi de sinistralitat
 • Certificat de sinistralitat
 • Informació sobre salut laboral (guies, publicacions, cartells…).

Com accedisc al portal d'absentisme d'Unión de Mutuas?

El portal d’absentisme està disponible dins de Mutua On Line.

Si ja tens les teues claus de Mutua On Line, pots accedir-hi clicant aquí.

Si encara no disposes de claus d’accés de Mutua On Line, pots sol·licitar-les a la pàgina principal d’accés de Mutua On Line.

Aplicació web per estimar els costos derivats de l’absentisme a les empreses

absencost
Absencost

Unitat d’Absentisme

Com actua la Unitat d’Absentisme d’Unión de Mutuas?

1. Objectiu:

«Minimitzar els factors que l’augmenten i dinamitzar els factors que permeten el retorn de les persones al lloc de treball»

2. Equip:

Està constituït per un equip multidisciplinari, experts en disciplines d’epidemiologia, sanitaris-assistencials, jurídica, qualitat, psicologia, avaluadors i docents i RH.

S’organitza en unitats territorials per a ampliar la cobertura a tot l’àmbit nacional.

3. Pla de treball:

S’elabora, juntament amb el Departament d’Epidemiologia d’Unión de Mutuas, un informe epidemiològic descriptiu retrospectiu de l’absentisme per causa mèdica, en què es fa un diagnòstic d’absentisme de causa mèdica de l’empresa.

Amb l’informe diagnòstic d’absentisme i les necessitats particulars de l’empresa es fa un Pla d’Actuació personalitzat que inclou bàsicament a cada empresa:

– Comunicació directa i fluïda amb l’empresa per a resoldre incidències al més prompte possible.

– Seguiment especial dels processos actius, amb baixa laboral o sense.

– Estudi periòdic d’indicadors d’absentisme.

– Reunions successives amb els caps intermedis per a aconseguir que s’impliquen en el problema de l’absentisme.

– Proposar jornades de sensibilització als treballadors com a promoció de la salut laboral.

– Mesures de prevenció per a minimitzar la incidència.

Després de l’aplicació d’aquest Pla d’Actuació, se’n fa una avaluació que inclou l’Enquesta de satisfacció i avaluació dels indicadors d’absentisme del període i noves propostes per a l’exercici següent.

Sobre la base d’aquesta avaluació es prenen decisions per al Pla d’Actuació posterior.

Com actua la Unitat d’Absentisme d’Unión de Mutuas?

1. Objectiu:

«Minimitzar els factors que l’augmenten i dinamitzar els factors que permeten el retorn de les persones al lloc de treball»

2. Equip:

Està constituït per un equip multidisciplinari, experts en disciplines d’epidemiologia, sanitaris-assistencials, jurídica, qualitat, psicologia, avaluadors i docents i RH.

S’organitza en unitats territorials per a ampliar la cobertura a tot l’àmbit nacional.

3. Pla de treball:

S’elabora, juntament amb el departament d’Epidemiologia d’Unión de Mutuas, un informe epidemiològic descriptiu retrospectiu de l’absentisme per causa mèdica, en què es fa un diagnòstic d’absentisme de causa mèdica de l’empresa.

Amb l’informe diagnòstic d’absentisme i les necessitats particulars de l’empresa es fa un pla d’actuació personalitzat que inclou bàsicament a cada empresa:

– Comunicació directa i fluïda amb l’empresa per a resoldre incidències al més prompte possible.

– Seguiment especial dels processos actius, amb baixa laboral o sense.

– Estudi periòdic d’indicadors d’absentisme.

– Reunions successives amb els caps intermedis per a aconseguir que s’impliquen en el problema de l’absentisme.

– Proposar jornades de sensibilització als treballadors com a promoció de la salut laboral.

– Mesures de prevenció per a minimitzar la incidència.

Després de l’aplicació d’aquest pla d’actuació, se’n fa una avaluació que inclou l’enquesta de satisfacció i avaluació dels indicadors d’absentisme del període i noves propostes per a l’exercici següent.

Sobre la base d’aquesta avaluació es prenen decisions per al pla d’actuació posterior.

@bsenCOST

Aplicació web per a l’estimació de costos derivats de l’absentisme de causa mèdica

Absencost és una aplicació web, d’accés lliure, que permet estimar els costos derivats de l’absentisme de causa mèdica en les empreses a partir de la informació que aquestes subministren.

El sistema genera dos tipus d’informe:

 • Un informe resum que subministra una estimació bàsica.
 • Un informe llarg que aporta informació més detallada, calcula incidències i incorpora indicadors sectorials de comparació.

Fullet informatiu

Accés a l’aplicació

absencost