Treballadors · La teua salut

Empresa saludable

Empresa Saludable

 

 

 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) definix la salut com «l’estat de benestar físic, psicològic i social complet i no només l’absència de malaltia».

Unión de Mutuas compartix amb l’OMS aquesta manera d’enfocar la salut i ha treballat per promoure-la en aquest sentit en els últims anys.

Per a integrar les diverses accions fetes en la gestió de la mútua, aquesta ha adoptat el model d’empresa saludable d’AENOR, que establix els requisits d’un sistema de gestió d’empresa saludable per a organitzacions compromeses amb els principis i les recomanacions existents en aquest sentit (en particular, amb els continguts en el model de l’OMS d’ambients de treball saludables), i que volen promoure i protegir la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors, així com la sostenibilitat de l’ambient de treball de manera continuada aplicant el cicle PHVA (planificar, fer, verificar i actuar).

Activitats saludables

Enllaços

El material desenvolupat és propietat d’Unión de Mutuas, quedant totalment prohibida la personalització i reproducció d’aquest. La seua finalitat és la promoció de la salut, sense que puga estendre’s a altres fins. Per a qualsevol altre ús diferent de l’expressament permés, serà necessari obtindre autorització d’Unión de Mutuas per mitjà de sol·licitud dirigida a comunicacion@uniondemutuas.es. Correspon a Unión de Mutuas l’exercici exclusiu dels drets d’explotació i, especialment, els drets de reproducció, comunicació pública i transformació. Sota cap circumstància es permet un altre ús no autoritzat expressament d’aquest material mitjançant publicació, cessió, distribució, etc.