Notícies

28/09/2022

Unión de Mutuas i el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló signen un conveni de col·laboració

  • Els estudiants de Relacions Laborals i RH podran realitzar pràctiques a la mútua.
  • La directora gerent de la mútua, Carmen Barber, i la presidenta de l’organització col·legial a Castelló, Amparo Máñez, subscriuen la col·laboració entre les dues entitats.

 Unión de Mutuas i el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló han signat un conveni de col·laboració pel qual ambdues entitats es comprometen a difondre i facilitar, als professionals col·legiats, informació sobre la normativa que afecta les prestacions que gestiona la mútua com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.

A través de l’acord esmentat ambdues parts col·laboraran en l’organització de jornades sobre les novetats jurídico-laborals pel que fa a les cobertures, prestacions i serveis gestionats per la mútua i els graduats socials.

També, el document subscrit contempla que els estudiants del Grau en Relacions Laborals i RH o titulacions equivalents, podran realitzar pràctiques reglades als centres de treball d’Unión de Mutuas, dins dels corresponents plans d’estudis, amb la finalitat que els alumnes complementen els coneixements adquirits en la formació acadèmica afavorint l’adquisició de noves competències per a la futura incorporació a l’exercici de la seua activitat professional.

El conveni ha estat subscrit avui a la seu del col·legi, per la presidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló, Amparo Máñez i la directora gerent d’Unión de Mutuas, Carmen Barber.

Durant la signatura, han coincidit a assenyalar l’important paper que fan els graduats socials com a part fonamental de la gestió de la Seguretat Social, a través de la representació professional de les empreses associades i dels treballadors autònoms adherits a la mútua, per això «reforcem la col·laboració entre ambdues entitats, assessorant i facilitant el treball als col·legiats amb les empreses mutualistes a les quals donen servei, informant-los de tots els canvis legislatius relacionats amb l’activitat de les mútues per a oferir a les empreses mutualistes el millor dels serveis».

Unión de Mutuas, és una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social d’àmbit nacional que té associades 36.100 empreses i protegeix més de 400.000 treballadors i treballadores. És una organització centrada a oferir salut laboral a les empreses mutualistes, assistint sanitàriament als treballadors en cas d’accident de treball o malaltia professional, i gestionant les prestacions econòmiques que té encomanades. També promou la prevenció de riscos laborals la qual cosa contribueix a la reducció de la sinistralitat i gestiona de manera integral l’absentisme laboral.

El Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló és una corporació de dret públic formada per experts professionals que es preocupen per millorar les relacions laborals entre empreses i treballadors, gestionant temes administratius, comptables, laborals i judicials. Entre les funcions del col·legi hi ha la de promoure i facilitar la formació continuada dels col·legiats que permeten garantir la seua competència professional, mitjançant l’organització d’activitats formatives, conferències, congressos, o qualsevol altra activitat anàloga encaminada a la formació, perfeccionament i reciclatge professional.