Notícies

16/07/2019

Corporación Rama reforça la seua estructura de centres, serveis i recursos assistencials

Després de la incorporació d’Activa Mútua a la Xarxa Assistencial de Mútues Associades col·laboradores amb la Seguretat Social, Corporación Rama reforça la seua estructura de centres, serveis i recursos i passa a estar formada per les sis entitats associades següents: Activa Mútua; Cesma (mútua d’Andalusia i de Ceuta); Ibermutua; MAC (Mútua d’Accidents de Canàries); Mutualia i Unión de Mutuas. D’aquesta manera garantix una cobertura assistencial més propera a les empreses i treballadors protegits per cadascuna de les mútues que la componen, alhora que proporciona una major disponibilitat de serveis assistencials i administratius i una atenció més àgil i eficient.

Les entitats integrades a Corporación Rama posen en comú els mitjans, els recursos i la xarxa de centres tant per a l’assistència sanitària per contingències professionals, que inclou les urgències mèdiques per accident de treball o malaltia professional, l’assistència sanitària hospitalària i ambulatòria, la realització de proves diagnòstiques, els tractaments terapèutics i la rehabilitació i fisioteràpia, com per al control, seguiment i realització de proves mèdiques i rehabilitadores dels treballadors amb processos d’incapacitat temporal per contingències comunes (accident no laboral i malaltia comuna).

En conjunt, Corporación Rama suma més de 343.000 empreses associades i prop de 3.225.700 treballadors protegits, que disposen d’una xarxa assistencial present en totes les províncies espanyoles formada per 189 centres assistencials, 6 hospitals propis ubicats a Bilbao, Castelló, Múrcia, Sant Sebastià, Tarragona i Vitòria, i un hospital mancomunat, a San Antonio de Benagéber (València).
La finalitat de Corporación Rama és obtenir una major eficiència en la gestió dels recursos assistencials i en les prestacions econòmiques i socials que gestionen; a través d’una millora en l’oferta i qualitat dels serveis a favor de les empreses i els treballadors protegits.
En aquest sentit, Corporación Rama impulsa programes de recerca, desenvolupament i innovació (R + D + i) per a la posada en marxa de nous serveis que complementen i reforcen la seua atenció sanitària, alhora que milloren la salut laboral dels treballadors protegits. Així mateix, les mútues integrades a Corporación Rama promouran iniciatives en comú dins dels seus respectius programes de transformació digital per a la robotització i gestió automatitzada de processos i prestacions.