@bsenCOST

Aplicació web per a l’estimació de costos derivats de l’absentisme de causa mèdica

Absencost és una aplicació web, d’accés lliure, que permet estimar els costos derivats de l’absentisme de causa mèdica en les empreses a partir de la informació que aquestes subministren.

El sistema genera dos tipus d’informe:

  • Un informe resum que subministra una estimació bàsica.
  • Un informe llarg que aporta informació més detallada, calcula incidències i incorpora indicadors sectorials de comparació.

Fullet informatiu

Accés a l’aplicació

absencost