e-SinAcc

Aplicació web per a la investigació d’accidents de treball

e-SInAcc és una aplicació informàtica accessible via web que permet que els usuaris investiguen (en prevenció de riscos) accidents de treball (amb baixa o sense), incidents o successos d’interés preventiu.

Permet que mutualistes incorporen informació d’accidents tramitats en Delt@.

Proporciona una guia sistemàtica en el procés d’investigació:

  • Ajuda a identificar les causes d’accident
  • Permet incloure fotografies
  • Ajuda a proporcionar mesures correctores i preventives.

Facilita diversos tipus d’informe:

  • Individual: inclou dades descriptives, causes i mesures proposades.
  • Col·lectiu: analitza el conjunt de successos i dóna informació agrupada per paràmetres.

Permet gestionar i actualitzar els accidents investigats.

Fullet Informatiu

e-SinAcc

Accés a l’aplicació

Aplicación eSinAcc