Notícies

11/07/2019

El bon govern i compromís ètic d’Unión de Mutuas

La Fundación Étnor verifica la transparència, la sostenibilitat, el respecte a la legalitat, l’ètica, la diversitat, i el bon govern de l’entitat.

La Fundación Étnor per a l’ètica dels negocis i les organitzacions ha verificat el compromís estable i coherent d’Unión de Mutuas amb el bon govern de l’entitat, segons es desprén de l’informe que la fundació ha realitzat i en el qual ha analitzat els principis rectors, les normes d’actuació, el model de gestió així com la manera amb què la mútua es relaciona amb els seus grups d’interés.

Per a la realització de l’Informe de Bon Govern d’Unión de Mutuas corresponent a 2018, Étnor ha avaluat els plans, les polítiques i les pràctiques d’ètica, la RSC i bon govern, dutes a terme per la mútua en relació amb la transparència i publicitat, la participació i el govern obert, la presa de decisions i diàleg, el conflicte d’interessos, l’autoregulació i la responsabilitat social corporativa.

El treball s’ha realitzat segons els principis i les normes de bon govern generalment acceptats, i conclou que: “els plans i polítiques posats en marxa durant 2018 relacionats amb el bon govern expressen l’estable i coherent compromís d’Unión de Mutuas amb la seua activitat i els seus grups d’interés”, i destaca en l’àrea d’autoregulació i la RSCl’aposta consolidada pel Pla de RSC”, una línia de treball iniciada el 2003 la qual va per la seua cinquena edició.

Així mateix, dins l’àrea de conflictes d’interessos, l’informe remarca “la generació d’eines unificades” per evitar aquest tipus de problemes dins de l’organització. Per aquest motiu disposa del “Codi Ètic i de Conducta així com del Comité d’Ètica que vetlla pel seu compliment i que actua en coordinació amb la Comissió de Prevenció de Delictes”.

Étnor també destaca en el seu Informe l’aposta d’Unión de Mutuas per a “fer del bon govern un element ètic, estratègic i diferenciador”, cosa que expressa un “compromís clar i concret del comportament ètic en la gestió i en el govern de l’organització i un pas decidit i pioner en la construcció d’una organització que cerca l’excel·lència.