Cuides el planeta?

El medi ambient és molt important, entre altres coses perquè som part d’ell. El clima, l’entorn geològic, la flora, la fauna, l’aigua o altres recursos naturals, les interaccions entre aquests aspectes… Tot això és el medi ambient.

A més de ser important el medi ambient perquè els éssers fums som part d’ell, també ho és ja que d’ell obtenim recursos bàsics per a viure: aigua, menjar, combustibles fòssils o diferents matèries primeres que serveixen per a fabricar productes indispensables en el nostre dia a dia.

Aquestes interaccions, sobretot en les quals es troba el factor humà, estan deteriorant el medi ambient i, per tant, la capacitat de satisfer les necessitats de generacions futures. El mal ús o l’abús que exercim sobre el medi ambient i els seus recursos fan que el posem en perill i ho esgotem.

Principals problemes mediambientals

Contaminació atmosfèrica

L’augment en la producció i en el consum de combustibles fòssils, sobretot a partir de la Revolució Industrial en el segle XVIII, han derivat en un augment en la presència en l’atmosfera de gasos perjudicials per a salut, com, per exemple, el diòxid de carboni, l’òxid de sofre o òxids de nitrogen.

Calfament global i canvi climàtic

Alguns dels gasos citats en el paràgraf anterior són gasos d’efecte d’hivernacle, que contribueixen al calfament del planeta. Aquest calfament progressiu fa que augmente el nivell de la mar o que canvie el clima terrestre.

Desforestació

La desforestació és la pèrdua de la coberta vegetal de la superfície terrestre. És la causant de l’erosió dels sòls, de la desertificació, de l’extinció d’espècies i, en ser un dels principals focus d’absorció de carboni, també contribueix al calfament global.

Augment de la presència de gasos d'efecte d'hivernacle

El consum energètic va en augment any a any. Això és preocupant, atés que la major part de l’energia consumida prové de la crema de combustibles fòssils, que és una de les principals fonts d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

Estrés hídric

Cada vegada és major l’evidència de la falta d’aigua per a satisfer les necessitats de la població mundial. Aquest fet ha originat una problemàtica ambiental, relativament nova, anomenada estrés hídric. Entenem per estrés hídric a la situació en la qual la demanda d’aigua és major que la quantitat disponible d’aquesta o la situació en què l’ús de l’aigua està restringit per la baixa qualitat d’aquesta. Les causes d’aquest problema són diverses, des de la contaminació de l’aigua al canvi en la freqüència i quantitat de pluja originada pel canvi climàtic.

Augment de generació de residus

L’augment de la població mundial i l’augment en els hàbits de consum ha propiciat un augment en la quantitat de residus presents en la naturalesa. Per aquest motiu aparega un nou terme per a definir aquesta situació: basuraleza. Aquesta basuraleza és especialment significativa en el cas dels residus de plàstic i la seua presència en les mars i oceans.

 

Vídeo basuraleza

Cuides el planeta?

Cuides el planeta?

1. Quan vas al supermercat portes la teua pròpia bossa per a les compres?
a) Sí, porte la meua pròpia bossa, carro o canastra.
b) M'és igual. A vegades sí i unes altres no.
c) Preferisc bosses de plàstic, fins i tot pagant per elles.
2. Saps que les deixalles s'han de separar en paper, cartó, plàstic i vidre, i apliques les regles del reciclatge a la teua casa?
a) Les conec i les aplique.
b) Recicle de tant en tant.
c) Em sembla molt complicat i no ho faig.
3. Tens algun sistema d'estalvi o reutilització de l'aigua a la teua casa?
a) Sí, per exemple, l'aigua que sobra dels cicles de la llavadora.
b) Ara com ara no, però tracte de no malgastar.
c) Això es pot fer?
4. Quan estàs a casa tens la llum encesa?
a) Només a les habitacions en les quals em trobe i només si no puc usar la llum natural.
b) Només la llum a les habitacions en les quals em trobe i la del corredor, per si de cas.
c) Tinc enceses totes les llums de les habitacions en les quals estic o en les quals he estat. No solc apagar la llum en eixir.
a) El normal, 5-10 minuts.
b) Uns 10 minuts, encara que deixe córrer l'aigua 5 minuts abans d'entrar perquè estiga bé calent quan entre.
c) soc més de banyar-me.
6. Com sols desplaçar-te?
a) En desplaçaments curts, camine o vaig amb bici.
b) Transport públic.
c) Amb cotxe, sempre.
7. Com calfes la teua casa?
a) Intent que es calfe obrint les finestres quan hi ha sol i, si no puc, encenc la calefacció de manera moderada.
b) Ús la calefacció de novembre a maig, encara que a temperatura moderada.
c) Tinc la calefacció encesa a tota hora i perquè puga anar amb poca roba per casa.
8. Cada quant canvies de mòbil?
a) Només quan es trenca i no puc solucionar-ho.
b) Intent que em duren tres anys.
c) Cada vegada que sale un nou model.

RESULTATS:

Majoria de respostes a: eres una persona compromesa amb la cura ambiental. Coneixes la problemàtica ambiental i poses de la teua part per a reconduir la situació.

Majoria de resposta b: encara que estàs preocupat pel medi ambient i intentes posar remei, queda marge per a millorar el teu comportament ambiental.

Majoria de respostes c: has de millorar i canviar els teus hàbits per a cuidar el planeta. Encara que semble que no, les xicotetes accions compten.